Слюсарь ІІ Оцінка просторово-частотних характеристик квазіфрактальних дра на базі куба та усіченої піраміди / ІІ Слюсарь, ВІ Слюсар, ЮВ Поліщук, ЄІ Стась // Новітні інформаційні системи та технології. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. (9). – Режим доступу: http://journals.pntu.edu.ua/mist/article/view/1031 (дата звернення: 15.09.2019).