ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА НАДІЙНОСТІ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ

  • А С Янко
  • В М Свистун

Анотація

В статті розглянуто теоретичні відомості про систему залишкових класів (СЗК). Сформульовано принципи обробки інформації у СЗК. Проведено дослідження впливу основних властивостей СЗК на архітектуру та принципи функціонування спеціалізованого обчислювального пристрою (СОП). Розроблено та досліджено структуру СОП у СЗК. Розроблено математичну модель надійності СОП у СЗК. Проведено порівняльний аналіз надійності СОП у СЗК.

 

Ключові слова: автоматизована система керування, електронно-обчислювальна машина, система залишкових класів, спеціалізований обчислювальний пристрій, позиційна система числення.

Опубліковано
2018-06-18