НАВЧАЛЬНА ПАРАЛЕЛЬНА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА СИСТЕМА: МОЖЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ТА ВІРІАНТИ КОНФІГУРАЦІЇ

  • О І Тиртишніков
  • Т О Мільченко

Анотація

Для вивчення архітектури та методів програмування комп’ютерних систем вкрай бажаною є наявність реальних навчальних паралельних обчислювальних систем, що мають декілька процесорів та розподілену пам’ять. При цьому, наприклад, продуктивність таких систем може бути невисокою. В роботі досліджуються можливості побудови навчального кластера на основі доступного апаратного та програмного забезпечення з метою обґрунтування вибору оптимального за критерієм ефективність / вартість варіанта навчальної паралельної обчислювальної системи.

 

Ключові слова: кластерна система, суперкомп’ютер, обчислювальний вузол, паралельне програмування.

Опубліковано
2018-06-18