ОЦІНКА ПРОСТОРОВО-ЧАСТОТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК КВАЗІФРАКТАЛЬНИХ ДРА НА БАЗІ КУБА ТА УСІЧЕНОЇ ПІРАМІДИ

  • І І Слюсарь
  • В І Слюсар
  • Ю В Поліщук
  • Є І Стась

Анотація

В роботі розглянуто моделі квазіфрактальних діелектричних резонаторних антен (ДРА) на основі куба та усіченої піраміди. Для їх синтезу  та аналізу використаний пакет Ansoft HFSS. З метою оцінки впливу геометрії антени на її просторово-частотні характеристики, визначено варіанти компоновок ДРА, які відрізняються розташуванням елементів і глибиною їх перекриття. Аналіз отриманих результатів виконувався на основі порівняння амплітудно-частотних характеристик, діаграм спрямованості та коефіцієнту стоячої хвилі.

Ключові слова: амплітудно-частотна характеристика, діелектрична резонаторна антена, діаграма спрямованості, коефіцієнт стоячої хвилі, фрактал, Ansoft HFSS.

Опубліковано
2018-06-18