Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 4, № 44 (2017) МОДЕЛІ МАТЕМАТИЧНИХ БЛОКІВ ДИСКРЕТНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ВЕРИФІКАЦІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМОВАНИХ ЛОГІЧНИХ КОНТРОЛЕРІВ Анотація   PDF
О.Б. Одарущенко, О.М. Одарущенко, В.О. Бутенко, В.В. Москалець, О.Ю. Стрюк
 
Том 3, № 43 (2017) МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ОПЕРАТИВНОГО ПЕРЕРОЗПОДІЛУ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ РЕСУРСІВ В ГІПЕРКОНВЕРГЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ Анотація   PDF
Н.Г. Кучук, С.М. Нечаусов
 
Том 3, № 43 (2017) МУЛЬТИСТАНДАРТНА СИСТЕМА ТРАНКІНГОВОГО ЗВ’ЯЗКУ НА ОСНОВІ ПЕРСПЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Анотація   PDF
І.І. Слюсарь, В.І. Слюсар, В.Г. Смоляр, С.В. Волошко
 
Том 3, № 43 (2017) МЕТОД ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ В КОМП’ЮТЕРНІЙ МЕРЕЖІ ПРОМІЖНОГО ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ СКЛАДНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ Анотація   PDF
В.М. Ткачов
 
Том 3, № 43 (2017) МЕТОДИКА ПРОГНОЗУВАННЯ ЧАСУ ОБРОБКИ ЗАПИТУ СИСТЕМ ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ Анотація   PDF
О.М. Чаузов, В.Б. Кононов, Н.В. Лукова-Чуйко
 
Том 4, № 44 (2017) МЕТОДИКА ОБҐРУНТУВАННЯ СКЛАДУ РЕМОНТНОГО ОРГАНУ ЗАСОБІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ Анотація   PDF
О.О. Пучков, І.М. Гиренко
 
Том 3, № 43 (2017) МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ПАРАМЕТРАМИ БАГАТОАНТЕННИХ СИСТЕМ З ШУМОПОДІБНИМИ СИГНАЛАМИ Анотація   PDF
А.В. Шишацький, К.М. Гриценок, В.К. Чумак, А.А. Завада
 
Том 4, № 44 (2017) БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНІ МОДЕЛІ ТЕОРІЇ КОРИСНОСТІ ДЛЯ ОЦІНКИ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ СИСТЕМИ Анотація   PDF (Русский)
Д.Е. Лисенко
 
Том 4, № 44 (2017) ВАРІАНТНИЙ СИНТЕЗУ ІЄРАРХІЇ СТРУКТУР ІНФОКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ Анотація   PDF (Русский)
В.В. Косенко, Р.В. Артюх, А.І. Роговий
 
Том 4, № 44 (2017) ВИКОРИСТАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО РЕЗЕРВУВАННЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕБ-ПОСЛУГ Анотація   PDF (English)
Ю.Д. Свистунов, Н.В. Лукова-Чуйко
 
Том 3, № 43 (2017) ВИКОРИСТАННЯ КАНАЛІВ ВТРАТИ ЕНЕРГІЇ ЕЛЕКТРОНІВ ПЛАЗМОВОЇ ОБОЛОНКИ ДЛЯ МІНІМІЗАЦІЇ СПОТВОРЕНЬ ТА ЗАТУХАНЬ СИГНАЛІВ ЗВ’ЯЗКУ ІЗ КОСМІЧНИМ АПАРАТОМ Анотація   PDF
О.В. Шефер
 
Том 3, № 43 (2017) ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ ПАСАЖИРСЬКОГО ЛІФТА ІЗ ПОКРАЩЕНИМИ ДИНАМІЧНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ Анотація   PDF
В.М. Галай
 
Том 4, № 44 (2017) ДЕТЕКТОРНИЙ ПРИНЦИП ПОБУДОВИ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ЯК АЛЬТЕРНАТИВА КОННЕКЦІОНІСТСЬКІЙ ПАРАДИГМІ Анотація   PDF (Русский)
Ю.В. Паржин
 
Том 4, № 44 (2017) ІНТЕРВАЛЬНІ ОБЧИСЛЕННЯ В СИСТЕМІ ЦЕНТР - РАДІУС ЗНАЧЕНЬ ГАММА-ФУНКЦІЇ, НЕПОВНОЇ ГАММА-ФУНКЦІЇ, БЕТА-ФУНКЦИИ І ДІГАММА-ФУНКЦІЇ Анотація   PDF (Русский)
В.Ю. Дубницький, А.М. Кобилін, О.А. Кобилін
 
Том 4, № 44 (2017) ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЕКТУВАННЯ ТЕСТОВИХ НАБОРІВ, ЩО ЗАСНОВАНА НА ВИМОГАХ ДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Анотація   PDF (Русский)
О.А. Смірнов, І.А. Лисенко
 
Том 3, № 43 (2017) ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ОБРОБЛЕННЯ ЗАВДАНЬ В ДВОРІВНЕВІЙ РОЗПОДІЛЕНІЙ СИСТЕМІ З ВИКОРИСТАННЯМ СУБД POSTGRESQL Анотація   PDF (Русский)
С.В. Минухин
 
Том 4, № 44 (2017) ІМОВІРНОСНО-ПОВЕДІНКОВА МОДЕЛЬ КОРИСТУВАЧА УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ КАМПУСНОЇ МЕРЕЖІ Анотація   PDF (Русский)
Є.А. Дружинiн, І.В. Шостак, О.О. Лисенко
 
Том 4, № 44 (2017) ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ АКТИВНОГО РАДІОМАСКУВАННЯ ВІЙСЬКОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ У ОПЕРАТИВНОМУ РАЙОНІЗ УРАХУВАННЯМ ДІЇ ПОВІТРЯНИХ ЗАСОБІВ РАДІОРОЗВІДКИ ПРОТИВНИКА Анотація   PDF
О.М. Іохов, В.Г. Малюк, К.М. Ткаченко
 
Том 3, № 43 (2017) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АЛГОРИТМУ КЕРУВАННЯ РЕЖИМАМИ РОБОТИ ТРАНСПОРТНОГО АГРЕГАТУ Анотація   PDF
М.Л. Шуляк, А.Т. Лебедев, М.П. Артьомов, В.П. Мальцев
 
51 - 69 з 69 результатів << < 1 2 3