Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 3, № 43 (2017) АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ПОНЯТЬ МЕТОДОМ ПОРІВНЯННЯ Анотація   PDF (Русский)
В.А. Лещинский, И.А. Лещинская
 
Том 3, № 43 (2017) АНАЛІЗ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ ВИЯВЛЕННЯ ВТОРГНЕНЬ В ІНФОРМАЦІЙНУ СИСТЕМУ Анотація   PDF
В.В. Бєрковський, О.С. Безсонов
 
Том 3, № 43 (2017) АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ КЛАСТЕРУ НЕРЕЛЯЦІЙНОЇ БАЗИ ДАНИХ CASSANDRA Анотація   PDF
Д.Д. Левченко
 
Том 3, № 43 (2017) АНАЛІЗ МЕТОДУ НАЙМЕНШИХ КВАДРАТІВ ПРИ ЗАШУМЛЕНОСТІ СИГНАЛІВ Анотація   PDF
М.М. Гонтар, А.М. Сільвестров, Д.М. Нелюба
 
Том 4, № 44 (2017) АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМАХ МОБІЛЬНОГО НАВЧАННЯ Анотація   PDF
С.І. Шматков, Н.Г. Кучук, Ж.О. Коломієць
 
Том 3, № 43 (2017) АВТОМАТИЗОВАНЕ КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ВОДИ Анотація   PDF
В.В. Борщ, О.Б. Борщ, О.В. Шульга
 
Том 4, № 44 (2017) АВТОМАТИЗАЦІЯ РОБОТИ ВІТРОГЕНЕРАТОРА З МЕТОЮ ЗБІЛЬШЕННЯ КОЕФІЦІЄНТУ ВІТРОВИКОРИСТАННЯ Анотація   PDF
О.О. Саковець
 
Том 4, № 44 (2017) АЛГОРИТМ ЗГЛАДЖУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ СИГНАЛУ НА ОСНОВІ ЕКСПОНЕНЦІАЛЬНОГО ФІЛЬТРУ МОДЕЛІ БРАУНА Анотація   PDF (English)
Б.Р. Боряк, А.М. Сільвестров
 
Том 3, № 43 (2017) АЛГОРИТМ ВИЗНАЧЕННЯ СЕРЕДНЬОЇ ШВИДКОСТІ РУХУ МЕТАЛА ПО СЕКЦІЯХ ДЛЯ ДИНАМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗОНОЮ ВТОРИННОГО ОХОЛОДЖЕННЯ МАШИН НЕПЕРЕРВНОГО ЛИТТЯ ЗАГОТОВОК Анотація   PDF
А.М. Мінтус
 
Том 4, № 44 (2017) АЛГОРИТМ ВИЗНАЧЕННЯ СЕРЕДНЬОЇ ШВИДКОСТІ РУХУ МЕТАЛА ПО СЕКЦІЯХ ДЛЯ ДИНАМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗОНОЮ ВТОРИННОГО ОХОЛОДЖЕННЯ МАШИН НЕПЕРЕРВНОГО ЛИТТЯ ЗАГОТОВОК Анотація   PDF
А.М. Мінтус
 
Том 3, № 43 (2017) НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ ДЛЯ РОЗРОБКИ СИСТЕМИ КОНВЕРТАЦІЇ ГОЛОСУ Анотація   PDF
Д.Ю. Яцина
 
Том 4, № 44 (2017) РОЗПІЗНАВАННЯ ЛЮДСЬКИХ ЕМОЦІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЙРОМЕРЕЖЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ Анотація   PDF (Русский)
Г.А. Кучук, Б.Г. Саатсазов
 
Том 4, № 44 (2017) РОЗРОБКА КОНТРОЛЕРА ДЛЯ ОБЕРНЕНОГО МАЯТНИКА НА БАЗІ МЕТОДУ НАБЛИЖЕНОЇ ЛІНЕАРИЗАЦІЇ Анотація   PDF
М.М. Гонтар, Д.М. Нелюба
 
Том 3, № 43 (2017) РОЙОВИЙ МЕТОД СЕГМЕНТУВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ, ЩО ОТРИМАНІ З БОРТОВИХ СИСТЕМ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ Анотація   PDF
В.Г. Худов, І.А. Хижняк, О.А. Петров
 
Том 4, № 44 (2017) СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМА ЯК ТЕМАТИКА ТВОРЧОЇ РОБОТИ НА ОЛІМПІАДІ З WEB-ТЕХНОЛОГІЙ ТА WEB-ДИЗАЙНУ Анотація   PDF
О.А. Глібко, О.Г. Сімонова, Л.М. Савченко
 
Том 3, № 43 (2017) СУЧАСНІ СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ Анотація   PDF (English)
A.V. Prischepa
 
Том 3, № 43 (2017) СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СТВОРЕННІ ВІРТУАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВІДДАЛЕНОГО ДОСТУПУ ПРИ ІНЖЕНЕРНІЙ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО НАПРЯМКУ Анотація   PDF
Н.В. Єрмілова, О.С. Остапенко
 
Том 3, № 43 (2017) СИНТЕЗ ТА АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ОБРОБКИ ДАНИХ СИСТЕМ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ Анотація   PDF
А.І. Обод
 
Том 3, № 43 (2017) СИНТЕЗ ВИЯВЛЮВАЧА ПОСЛІДОВНОСТЕЙ СИГНАЛІВ ЗАПИТУ НЕСИНХРОННОЇ МЕРЕЖІ СИСТЕМ ІДЕНТИФІКАЦІЇ Анотація   PDF
І.В. Свид, І.А. Штих
 
Том 3, № 43 (2017) СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ОСНОВНІ СВІТЛОТЕХНІЧНІ ВИМОГИ Анотація   PDF
С.Г. Кислиця, Г.М. Кожушко
 
Том 4, № 44 (2017) ФОРМУВАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ГЕОМЕТРИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛЬОДОВИКІВ ЗА ДАНИМИ ДДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ Анотація   PDF (Русский)
І.Б. Туркін, О.С. Бутенко
 
Том 3, № 43 (2017) ФАКТОРИ АУТЕНТИФІКАЦІЇ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ТА УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ Анотація   PDF
Б.М. Резанов, С.С. Бульба, Д.В. Шокотько
 
Том 3, № 43 (2017) ШТРИХИ БІОГРАФІЇ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА ДО 120-РІЧНОГО ЮВІЛЕЮ Анотація   PDF
О.В. Шульга, В.В. Борщ
 
Том 4, № 44 (2017) МОБІЛЬНА ПІДСИСТЕМА «МУЛЬТИКОПТЕР - СЕНСОРНА МЕРЕЖА» КОМП’ЮТЕРНОЇ СИСТЕМИ ЗБЕРІГАННЯ BIG DATA Анотація   PDF (Русский)
В.О. Радченко, Д.О. Руденко, В.М. Ткачов, В.В. Токарєв
 
Том 3, № 43 (2017) МОДЕЛЬ ЗАДАЧІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЩОДО ВИБОРУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЛОГІСТИЧНОГО ЦИКЛУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ СИСТЕМИ Анотація   PDF
Д.Е. Лисенко
 
26 - 50 з 69 результатів << < 1 2 3 > >>