Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 3, № 43 (2017) КОНСТРУЮВАННЯ ЛІНІЙОК ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ДОМЕННОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТА МЕТРИК ПОВТОРНОГО ВИКОРИСТАННЯ КОДУ Анотація   PDF
І.О. Мартінкус, М.В. Ткачук, Р.О. Гамзаєв
 
Том 3, № 43 (2017) КОМПЛЕКС ІНТЕРАКТИВНИХ ТРИВИМІРНИХ МОДЕЛЕЙ ФІЗИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ЯВИЩ ЗАСОБАМИ BLENDER Анотація   PDF
А.О. Москаленко, Г.В. Сокол, Ю.В. Глуховець, В.В. Варич
 
Том 3, № 43 (2017) КРИТЕРІАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ВИРОБНИЧІ СЕРЕДОВИЩА Анотація   PDF
В.Г. Здановський, В.В. Коваленко, В.А. Глива
 
Том 4, № 44 (2017) КВАЛІМЕТРИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОБ'ЄКТІВ РІЗНОГО ПРИРОДИ СТАТИСТИЧНИМИ МЕТОДАМИ Анотація   PDF (Русский)
Н.І. Кім, А.М. Денисенко, А.Р. Тріщ
 
Том 4, № 44 (2017) ПОРТАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ З РОЗРОБКИ КОНСТРУКТОРСЬКОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА КОМПРЕСОРОБУДІВНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ Анотація   PDF (Русский)
Ю.І. Мерзлікіна, К.А. Дядюра
 
Том 4, № 44 (2017) ПОРІВНЯННЯ ТА ВИБІР ВИСОКОВОЛЬТНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЧАСТОТИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ БУРОВИХ УСТАНОВОК Анотація   PDF
Н.В. Єрмілова, С.І. Калов
 
Том 4, № 44 (2017) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ АЛГОРИТМА ГЕРЦЕЛЯ ТА СПОСОБУ АЛГЕБРАЇЧНОЇ ОБРОБКИ СКЛАДНИХ СИГНАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ПРИ ВИЯВЛЕННІ ОКРЕМИХ ТОНІВ СИГНАЛА Анотація   PDF (Русский)
С.Г. Веклич
 
Том 4, № 44 (2017) ПОСТАНОВКА ТА ВИРІШЕННЯ ЗАВДАННЯ ПАРАМЕТРИЧНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ОПЕРАЦІЙ РІЗАННЯ МЕТАЛІВ Анотація   PDF (Русский)
В.В. Лимаренко, І.П. Хавіна, О.М. Рисований
 
Том 3, № 43 (2017) ПОБУДОВА СМАРТ-СИСТЕМ ЗА ДОПОМОГОЮ RASPBERRY PI Анотація   PDF
М.В. Веселовський
 
Том 4, № 44 (2017) ПАСИВНІ РАДІОЛОКАЦІЙНІ СИСТЕМИ ВИЯВЛЕННЯ МАЛОРОЗМІРНИХ ПОВІТРЯНИХ ОБ’ЄКТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ СИГНАЛІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ Анотація   PDF
Д.В. Шимонець, О.Л. Лугина, М.Ю. Харьков, І.В. Нечитайло, Г.В. Худов
 
Том 3, № 43 (2017) ПРОТИРІЧЧЯ ТА ПРОБЛЕМА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В МЕРЕЖІ СИСТЕМ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ Анотація   PDF
О.О. Стрельницький
 
Том 4, № 44 (2017) ПРОЕКТУВАННЯ, ВПРОВАДЖЕННЯ І ТЕСТУВАННЯ МОДЕЛІ ЛІФТА, КЕРОВАНОГО ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОМИСЛОВИХ ЛОГІЧНИХ КОНТРОЛЕРОВ Анотація   PDF (English)
В.П. Дорогобід, М.К. Бороздін, Ахмед Альзубайді
 
Том 4, № 44 (2017) ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ СИСТЕМ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ Анотація   PDF
В.О. Темніков
 
Том 3, № 43 (2017) ПІДХІД ДО СТВОРЕННЯ ВІРТУАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ МІЖ IOT-ПРИСТРОЯМИ, ЩО ПОЄДНАНІ ТРАНСЛЯЦІЄЮ МЕРЕЖЕВИХ АДРЕСІВ Анотація   PDF
С.О. Сілін, І.В. Шостак
 
Том 4, № 44 (2017) ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ СТАРТУ ПЛАЗМОВОГО ПАЛЬНИКА ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО КЕРУВАННЯ ВИХОДОМ У РОБОЧИЙ РЕЖИМ ПРИСТРОЇВ СУПУТНИКОВОГО РАДІОЗВ’ЯЗКУ КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ Анотація   PDF
О.В. Шульга, О.В. Шефер
 
Том 3, № 43 (2017) ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ МІСЦЕПОЛОЖЕННЯ РУХОМИХ ОБ’ЄКТІВ ЗА РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ КООРДИНАТНО-ЧАСОВОГО ТА НАВІГАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕНЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИНАВІГАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ Анотація   PDF
В.П. Дорогобід, С.В. Козелков, М.К. Бороздін
 
Том 3, № 43 (2017) ОПТИМІЗАЦІЯ ПЕРЕДАЧІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ВІД ДЖЕРЕЛ ДО НЕЛІНІЙНОГО НАВАНТАЖЕННЯ Анотація   PDF
Г.В. Тамахін, В.Д. Дзівіцький
 
Том 4, № 44 (2017) ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ СХОВИЩА ДАНИХ У ВУЗЛАХ ІНФОКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ ХМАРНОГО СЕРЕДОВИЩА Анотація   PDF
В.Ф. Третяк, А.А. Пашнєва
 
Том 3, № 43 (2017) ОСОБЛИВОСТІ ПРОГНОЗУВАННЯ НЕСТАЦІОНАРНИХ ВИПАДКОВИХ ПРОЦЕСІВ З ВІДОМИМ ТРЕНДОМ Анотація   PDF (Русский)
Ю.Н. Корж, А.И. Тыртышников, М.А. Маврина, В.Н. Курчанов
 
Том 3, № 43 (2017) ОСНОВНІ АСПЕКТИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЮ МЕРЕЖЕЮ Анотація   PDF
В.В. Жебка, С.М. Шевченко, В.В. Онищенко
 
Том 4, № 44 (2017) ОЦІНКА ЯКОСТІ ЕВОЛЮЦІЙНОГО МЕТОДУ СЕГМЕНТУВАННЯ ЗОБРАЖЕННЯ, ЩО ОТРИМАНО З БОРТОВИХ СИСТЕМ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ Анотація   PDF
В.Г. Худов, О.М. Маковейчук, І.А. Хижняк
 
Том 4, № 44 (2017) ОЦІНКА ВПЛИВУ РІЗНИХ ФАКТОРІВ НА ТЕПЛОВОЛОГІСНИЙ СТАН ОГОРОДЖУВАЛЬНОЇ КОНСТРУКЦІЇ ПРИ АВТОМАТИЧНОМУ КЕРУВАННІ ПАРАМЕТРАМИ МІКРОКЛІМАТУ ТЕПЛИЦІ Анотація   PDF
О.Б. Борщ, В.В. Борщ
 
Том 4, № 44 (2017) ОБРОБКА ДАНИХ ВТОРИННИХ СИСТЕМ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ Анотація   PDF
А.І. Обод
 
Том 4, № 44 (2017) АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ НЕРЕЛЯЦІЙНИМИ БАЗАМИ ДАНИХ Анотація   PDF
О.М. Тарасюк, К.П. Таранова, А.В. Горбенко
 
Том 3, № 43 (2017) АНАЛІЗ РОЗПОДІЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ УКРАЇНИ ЗА ПИТОМИМ ОПОРОМ ҐРУНТУ ПРИ ОРАНЦІ Анотація   PDF
О.Ю. Ребров
 
1 - 25 з 69 результатів 1 2 3 > >>