ПРО МАТЕМАТИЧНУПІДГОТОВКУ СТУДЕНТІВ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ З СПЕЦІАЛЬНОСТІ «КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ»

  • I. V. Lysenko
Ключові слова: комп’ютерна інженерія, системи комп’ютерної математики

Анотація

Сформульовано пропозиції і рекомендації щодо змісту викладання математичних та математично орієнтованих дисциплін студентам, які навчаються з спеціальності «Комп’ютерна інженерія». Розглянуто розділи математики, необхідні для вивчення дисциплін, що формують випускника-бакалавра або магістра в галузі комп’ютерної інженерії. Обґрунтовано доцільність використання систем комп’ютерної математики в процесі вивчення математично орієнтованих дисциплін.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Блехман И.И., Мышкис А.Д., Пановко Я.Г. Прикладная математика: предмет, логика, особенности подходов. – К.: Наукова думка, 1976. – 272 с.
2. Кук Д., Бейз Г. Компьютерная математика / Пер. с англ. – М.: Наука, Гл. ред. физ.-мат. лит., 1990. – 384 с.
3. Кузнецов О.П., Адельсон-Вельский Г.М. Дискретная математика для инженера.- М.: Энергоатомиздат, 1988. – 480 с.
4. Губарев В. Академик В.И. Арнольд: путешествие в хаосе // Наука и жизнь. – 2000. – №12. – с.4-10.
5. Лысенко И.В., Бутенко В.О. Анализ возможностей решения задач оптимизации средствами систем компьютерной математики [Текст] // Системи обробки інформації. – Х: ХУПС, 2016. – Вип. 5(142). – C. 133–136.
Опубліковано
2017-12-30
Як цитувати
Lysenko I.V. Про математичнупідготовку студентів, які навчаються з спеціальності «комп’ютерна інженерія» / I.V. Lysenko // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 6 (46). – С. 265-268. – Режим доступу: http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/759 (дата звернення: 26.03.2019).