МЕТОДИКА СИНТЕЗУ РАЦІОНАЛЬНОЇ ТОПОЛОГІЇ БЕЗПРОВІДНИХ САМООРГАНІЗУЮЧИХ МЕРЕЖ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ГЕНЕТИЧНОГО АЛГОРИТМУ

  • A. V. Shishatsky
  • N. H. Kuchuk
  • Ye. M. Prokopenko
Ключові слова: генетичний алгоритм, штучний інтелект, оптимізація, маршрут, самоорганізуючі мережі, маршрутизація

Анотація

В роботі запропонована методика синтезу раціональної топології безпровідних самоорганізуючих мереж спеціального призначення з використанням генетичного алгоритму. Зазначена методика дозволяє значно зменшити час прийняття рішення на визначення раціональної топології безпровідних самоорганізуючих мереж та дозволяє враховувати варіанти ведення радіоелектронного подавлення.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Шишацький А.В. Розвиток інтегрованих систем зв’язку та передачі даних для потреб Збройних Сил / А.В. Шишацький О.М. Башкиров, О.М. Костина // Озброєння та військова техніка : науково-техн. журнал. – К.: ЦНДІ ОВТ ЗС України, 2015. – № 1 (5). – С. 35 – 40.
2. Романюк В.А. Направления развития тактических сетей связи / В.А. Романюк // Зв’язок. – 2001. – № 3. – С. 63–65.
3. Кувшинов О.В. Методологія оперативного управління радіоресурсом військових систем радіозв’язку / О.В. Кувшинов // V-та науково-технічна конференція „Пріоритетні напрямки розвитку телекомунікаційних систем та мереж спеціального призначення” 20-21 жовтня 2010 року, доповіді та тези доповідей. – К.: ВІТІ НТУУ „КПІ”, 2010. – С. 23 – 28.
4. Романюк В.А. Цільові функції оперативного управління тактичними радіомережами / В.А. Романюк // Збірник наукових праць ВІТІ. – Київ : ВІТІ НТУУ „КПІ”, 2012. – № 1.– С. 109 – 117.
5. Романюк В.А. Архітектура системи оперативного управління тактичними радіомережами / В.А. Романюк // Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ”. – Київ : ВІТІ НТУУ „КПІ”, 2009. – № 3.– С. 70 – 76.
6. Zheng R. Asynchronous Wakeup for Ad Hoc Networks / R. Zheng, J.C. Hou, L. Sha // Рroceedings of ACM Mobicom. – 2003.
7. Karp B. Greedy Perimeter Stateless Routing for Wireless Networks / B. Karp and H. T.Kung // Рroceedings of the Sixth Annual International Conference on Mobile Computing and Networking (Mobicom). – 2000.
8. Kranakis E. Compass Routing on Geometric Networks / E. Kranakis, H. Singh, J. Urrutia // Рroceedings of the 11th Canadian Conference on Computational Geometry. – 1999.
9. Bose P. Routing with Guaranteed Delivery in Ad Hoc Wireless Networks / P. Bose, P.Morin, I. Stojmenovic, J. Urrutia // Wireless Networks. – 2001. – Vol. 7. – Р. 5 – 7.
10. Geometric Ad-Hoc Routing: Of Theory and Practice / F. Kuhn, R. Wattenhofer, Y. Zhong, A. Zollinger // Рroceedings of ACM PODC. – 2003.
11. Douglas S. Location proxies and intermediate node forwarding for practical geographic forwarding / S. Douglas, D. Couto, R. Morris // MIT Laboratory for Computer Science MIT-LCSTR-824. – 2001.
12. Ротштейн А.П. Интеллектуальные технологии идентификации: нечёткие множества, генетические алгоритмы, нейронные сети / А.П. Ротштейн. – Винница : УНИВЕРСУМ, 1999. – 320 с.
13 Месарович М. Теория иерархических многоуровневых систем / М. Месарович, Д. Мако, И. Такахара; пер. с англ. И.Ф. Шахнова. – М.: Мир, 1973. – 344 с.
Опубліковано
2017-12-30
Як цитувати
Shishatsky A.V. Методика синтезу раціональної топології безпровідних самоорганізуючих мереж спеціального призначення з використанням генетичного алгоритму / A.V. Shishatsky, N.H. Kuchuk, Ye.M. Prokopenko // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 6 (46). – С. 260-264. – Режим доступу: http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/758 (дата звернення: 26.03.2019).