МЕТОД МІНІМІЗАЦІЯ ВПЛИВУ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ З МОЖЛИВИМИ ВИКИДАМИ НЕБЕЗПЕЧНИХ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРУ

  • I. A. Chub
  • M. V. Novozhilova
  • N. Yu. Karpenko
Ключові слова: метод мінімізації, хімічно небезпечні речовини, оптимальне розміщення об’єктів

Анотація

Представлені математична модель та метод розв’язання задачі мінімізації впливу надзвичайної ситуації з можливими викидами небезпечних хімічних речовин в атмосферу шляхом раціонального розміщення хімічно небезпечних об’єктів в заданій області з урахування її кліматичних умов.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Попов В.М. Показатели эффективности региональной системы техногенной безопасности / В.М. Попов, И.А. Чуб, М.В. Новожилова // Вестник Командно-инженерного института МЧС Республики Беларусь. – 2014. – № 2(20). – С. 32-41.
2. Попов В.М. Модель адаптивной системы техногенной безопасности региона В. М. Попов, И.А. Чуб, М.В.Новожилова // Системи управління, навігації та зв’язку. – 2013. – Вип. 2(26). – С. 120-123.
3. Попов В.М. Інформаційна технологія підвищення техногенної безпеки регіону / В.М. Попов, І.А. Чуб, М.В. Новожилова // Системи обробки інформації. – 2015. – Вип. 15. – С. 134-138.
4. Чуб И.А. Размещение объектов техногенной опасности с минимизацией уровня воздействия возможной чрезвычайной ситуации / И.А. Чуб, Е.В. Морщ, А.О. Труш, С.В. Ковальский // Проблемы пожарной безопасности. – 2004. – Вып. 16. – С. 248–251.
5. Чуб И.А. Моделирование размещения пожароопасных объектов с учетом опасных факторов возможного пожара / И.А. Чуб, Е.В. Морщ // Проблемы пожарной безопасности. – 2004. – Вып. 15. – С. 224–227.
6. Чуб И.A. Моделирование размещения пожароопасных объектов: минимизация загрязнения атмосферы / И.A. Чуб, М.В. Новожилова, В.А. Андронов. – Харків: ІД ІНЖЕК, 2012. – 133 с.
7. Методика оценки последствий химических аварий. – М.: ЗАО НТЦ ПБ, 2005. – 57 с.
8. Методика моделирования распространения аварийных выбросов опасных веществ. – М.: ЗАО НТЦ ПБ, 2012. – 46 с.
9. Берлянд М.Е. Прогноз и регулирование загрязнения атмосферы / М.Е. Берлянд. – Ленинград: Гидрометеоиздат, 1985. – 271 с.
10. Чуб И.А. Построение системы геометрических ограничений в задачах оптимизации размещения пожаровзрывоопасных объектов / И.А. Чуб // Геометричне та комп’ютерне моделювання. – 2007. – Вип 16. – С. 125–132.
11. Новожилова М.В., Чуб І.А. Условия размещения экологически опасного объекта с учетом изменения геометрических характеристик области возможного загрязнения / М.В.Новожилова, И.А. Чуб // Науковий вісник будівництва. – 2009 – № 54. – С. 240-248.
12. Банди Б. Методы оптимизации / Б. Банди. - М.: Радио и связь, 1988. – 128 с.
13. Химмельблау Д. Прикладное нелинейное программирование / Д. Химмельблау. –М.: Мир, 1975. – 536 с.
Опубліковано
2017-12-30
Як цитувати
Chub I.A. Метод мінімізація впливу надзвичайної ситуації з можливими викидами небезпечних хімічних речовин в атмосферу / I.A. Chub, M.V. Novozhilova, N.Yu. Karpenko // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 6 (46). – С. 247-250. – Режим доступу: http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/755 (дата звернення: 26.03.2019).