ОЦІНЮВАННЯ НАСЛІДКІВ ЗАЛІЗНИЧНИХ АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ З НЕБЕЗПЕЧНИМИ ВАНТАЖАМИ

  • O. I. Zaporozhets
  • I. V. Kovalets
  • M. D. Katsman
Ключові слова: залізничний транспорт, небезпечний вантаж, транспортна подія, аварійна ситуація, концентрація небезпечної речовини, математична модель

Анотація

В роботі розглядається стан перевезення небезпечних вантажів залізничним транспортом України, динаміка транспортних подій при перевезенні небезпечних вантажів. Запропонована методика оцінювання часової залежності інтенсивності викиду легкозаймистої речовини, яка була інтегрована у сучасну модель атмосферного перенесення небезпечних речовин. Проведено розрахунок зон уражень внаслідок аварійного викиду бензину АІ-95, що дало змогу врахувати часову мінливість джерела викиду та розрахувати часові залежності концентрації бензину в атмосфері на різних відстанях від аварійної залізничної цистерни.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Руководство по определеню зон воздействия опасных факторов аварий с сжиженными газами, горючими жикостями и аварийно химически опасными веществами на объектах железнодорожного транспорта. – М.: ГИПРОТРАНСТЭИ, 1997. – 124с.
2. Комп’ютерна програма аналізу надзвичайної ситуації, яка супроводжується пожежею, що виникла внаслідок аварії цистерни зі скрапленими вуглеводневими газами / Юхимчук С.В., Потетюєв Ю.Ф., Великодний В.В., Кацман М.Д., Поремський Ю.В., Захарченко Л.М. . Свідоцтво Державного департаменту інтелектуальної влас ності Міністерства освіти і науки України про реєстрацію авторського права на твір № 16304 (дата реєстрації 13.04.2006 р.)
3. Комп’ютерна програма аналізу надзвичайної ситуації, яка супроводжується пожежею, що виникла внаслідок аварії цистерни з легкозаймистою речовиною / Юхимчук С.В., Потетюєв Ю.Ф., Великодний В.В., Кацман М.Д., Поремський Ю.В., Захарченко Л.М. . Свідоцтво Державного департаменту інтелектуальної власності Мі ністерства освіти і науки України про реєстрацію авторського права на твір № 16305 (дата реєстрації 13.04.2006 р.).
4. НАПБ Б.03.002-2007 Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою. Наказ МНС України від 03.12.2007 №833. Електронне джерело: www.dnaop.com/get/32350
5. Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей. РД 03-409-01. – М.: Гостехнадзор РФ, 2001. – 16с.
6. Методика определения ущерба окружающей природной среде при авариях на магистральных нефтепроводах. – М.: Минтопэнерго РФ, 1995. - 122с.
7. Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически-опасных объектах и транспорте. РД 52.02.253-90. – СПб, 2000. – 16с.
8. Кацман М. Д. Ліквідація пожеж на залізничному транспорті : Посіб. / М. Д. Кацман, Г. Б. Кононов, І. В. Діденко, Н. В. Огороднічук; Держ. територ.-галуз. об-ня "Півд.-Зах. з-ця". Служба відом. воєніз. охорони. Центр підготов. ряд. складу відомчої воєніз. охорони. - К. : Основа, 2006. - 210 c.
9. Мироненко В. К. Моделювання впливу часу локалізації та ліквідації аварійного розливу нафтопродукту на характеристики зони забруднення верхньої будови залізничної колії / В. К. Мироненко, М. Д. Кацман, О. А. Горецький // Стратегия качества в промышленности и образовании: ХI международная конференция, 5–12 июня 2015 г. тези доп. – Варна, 2015. – С. 113–117.
10. Andronopoulos S. RODOS DIPCOT model description and evaluation [Електронний ресурс] / S. Andronopoulos, E. Davakis, J.G. Bartzis // RODOS report RODOS(RA)- TN(09)-01. – Greece, Athens: National Center for Scientific Research, 2009. – 27 p. – Режим доступу: https://resy5.iket.kit.edu/RODOS/
11. RIMPUFF [Електронний ресурс] / S. Thykier Nielsen, S. Deme, T. Mikkelsen // Report RODOS WG2_TN98_02. – Denmark, Roskilde: RISO National Laboratory, 1998. – 48 p. – Режим доступу: https://resy5.iket.kit.edu/RODOS/
12. Scire J.S., Strimaitis, D.G., Yamartino, R.J., 2000. A user’s guide for the CALPUFF dispersion model (Version 5). USA, Concord: Earth Tech, Inc., 2000.
13. Akula Venkatram, An examination of the urban dispersion curves derived from the St. Louis dispersion study, In Atmospheric Environment, Volume 39, Issue 21, 2005, Pages 3813-3822
14. Ковалец И.В., Мадерич В.С., Железняк М.И., 2009. Моделирование атмосферного переноса продуктов горения желтого фосфора в результате железнодорожной аварии 16 июля 2007 г. возле с. Ожидов Львовской области // Зб. доп. V-ї дист. наук.-практ. конф. з міжнар. участю “Системи підтримки прийняття рішень. Теорія і практика. СППР’2009”, (Київ, 8 червня 2009). – К.: НАН України, Ін-т проблем математичних машин і систем, 2009. – С. 133–137
15. Халченков А.В., Ковалец И.В., 2012. Реализация и тестирование модуля атмосферного переноса в программе Ecolego // Зб. наук. пр. Інстит. проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – 2012. – №.65 – С.3-10
16. Kovalets I.V., Asker C., Khalchenkov A.V., Persson C., Lavrova T.V. (2017) Atmospheric dispersion of radon around uranium mill tailings of the former Pridneprovsky Chemical Plant in Ukraine // J. of Environmental Radioactivity,V.172,173- 190,http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvrad. 2017.03.025
17. Britter R. E.: 1989, Atmospheric dispersion of dense gases, Ann. Rev. Fluid Mech., 21, 317-344.
18. Kovalets I.V., Maderich V.S., 2006. Numerical simulation of the interaction of the heavy gas cloud with the atmospheric surface layer. Environmental Fluid Mechanics, 6(4), 313-340.
Опубліковано
2017-12-30
Як цитувати
Zaporozhets O.I. Оцінювання наслідків залізничних аварійних ситуацій з небезпечними вантажами / O.I. Zaporozhets, I.V. Kovalets, M.D. Katsman // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 6 (46). – С. 224-232. – Режим доступу: http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/752 (дата звернення: 26.03.2019).