РОЗРОБКА ТИПОВОГО ФРАГМЕНТУ МУЛЬТИАГЕНТНОЇ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ КООРДИНУЮЧИХ РІШЕНЬ З ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

  • I. V. Shostak
  • M. O. Danova
  • R. B. Capitan
Ключові слова: промислове підприємство, штучний інтелект, експертна система, мультиагентна технологія, підтримка прийняття рішень, координуючі рішення

Анотація

Описана технологія розробки типового фрагменту виробничої системи підтримки прийняття рішень (СППР) з організації виробництва на промислових підприємствах. На відміну від відомих виробничих систем зі штучним інтелектом, дана СППР не тільки реалізована у формі експертної системи, а й допускає, за рахунок застосування мультиагентної технології, можливість інтеграції різних центрів прийняття рішень на підприємстві, для формування комплексних рішень по координації виробничих процесів. Обґрунтовано вибір архітектури агентів шляхом порівняння можливостей простого реактивного агента і агента типу BDI (Belief-Desire-Intension). Показано, що мультиагентна система, що складається тільки з простих реактивних агентів, здатна підтримувати процеси формування, в середовищі СППР, які координують рішень по організації виробництва. Наведено варіант інтеграції мультиагентной СППР з іншими виробничими інформаційними системами на прикладі пакета прикладних програм «Компас-Автопроект».

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Интеллектуальные системы принятия проектных решений [Текст] / А.В. Алексеев, А.Н. Борисов, Э.Р. Вилюмс, Н.Н. Слядзь, С.А. Фомин. – Рига: Зинатне, 1997. – 320 с.
2. Люгер, Джордж Ф. Искусственный интеллект: стратегии и методы решения[Текст] : пер. с англ. / Джордж Ф. Люгер. 4-е изд. – М.: Вильямс, 2004. – 864 с.
3. Гаврилова, Т.А. Базы знаний интеллектуальных систем [Текст] / Т.А. Гаврилова, В.Ф. Хорошевский. – Спб.: Питер, 2000. – 384 с.
4. McGuire, J.M. SHADE: Technology for KnowledgeBased Collaborative Engineering [Electronic resource] / J.M. McGuire, D.R. Kuokka, J.C. Weber // Journal of Concurrent Engineering: Applications and Research. – 1993. – v.1 (3) - Access mode: http://citeseer.ist.psu.edu/mcguire93shade.html
5. Джарратано, Дж. Экспертные системы: принципы разработки и программирование [Текст] / Дж. Джарратано, Г. Райли – М.: Вильямс, 2006. –1152 с.
6. Пазайтис, B.C. Экономико-математическое моделирование производственных систем [Текст] / B.C. Пазайтис, Ю.В. Львов – М.: Высшая шк., 1991. – 191 с.
7. Технология сборки самолетов[Текст] /Ершов В.И. [ и др.].– М: Машиностроение, 1986. – 213 с.
8. Технология самолетостроения [Текст] / А.Л. Абибов, Н. М. Бирюков, В. В. Бойцов [и др.] ; под общ. ред. А. Л. Абибова. – М. : Машиностроение, 1970. - 598 с.
9. Ландсберг, С.Е. Некоторые аспекты проектирования мультиагентных систем с использованием языка UML [Текст] / С.Е. Ландсберг, А.А. Хованских // Вестник ВГТУ. – Воронеж, 2012. -№9. - С. 4-8.
10. Савельев, А.Я. Прикладная теория цифровых автоматов [Текст] / А.Я. Савельев. - М.: Высш. шк., 1987. – 272 с.
11. Лапшин В.А. Онтологии в компьютерных системах [Текст] / В.А. Лапшин. - М.: Н. мир, 2010. – 224 с.
12. Standard FIPA specifications [Electronic resource] -Access mode: http://fipa.org/repository/standardspecs.html.
13. Finin, T. KQML as an Agent Communication Language [Text] / T.Finin, Y. Labrou, J. Mayfield // Software Agents. – Forthcoming: MIT Press, 1995. – P. 318 - 326.
Опубліковано
2017-12-30
Як цитувати
Shostak I.V. Розробка типового фрагменту мультиагентної системи підтримки прийняття координуючих рішень з організації виробництва на промисловому підприємстві / I.V. Shostak, M.O. Danova, R.B. Capitan // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 6 (46). – С. 210-214. – Режим доступу: http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/749 (дата звернення: 26.03.2019).