АНАЛІЗ МЕТОДІВ ФОРМАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМ ПОТОКОМ ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО ПОВІТРЯНІ ОБ’ЄКТИ В АВТОМАТИЗОВАНІЙ СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ

  • A. S. Mohilatenko
  • D. N. Obidin
  • O. P. Kondratenko
  • P. G. Berdnik
Ключові слова: аналіз, метод, управління повітряним рухом

Анотація

Необхідною умовою рішення задач управління в регіональному центрі управління повітряним рухом являється наявність радіолокаційної інформації про повітряні об’єкти. Забезпечення радіолокаційною інформацією регіонального центра управління повітряним рухом являється однією з функцій автоматизованої системи управління регіонального центра управління повітряним рухом і являє собою сукупність взаємопов'язаних заходів по виявленню, збору, обробці, аналізу і видачі даних про повітряні об'єкти від джерел радіолокаційної інформації на регіональному центрі управління повітряним рухом.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Буков В.М. Адаптивні прогнозуючі системи управління польотом / В.М. Буков. – М.: Наука, 1987. – 232 с.
2.Совєтов Б.Я., Стах В.М. Побудова адаптивних систем передачі інформації для автоматизованого управління. - Л.: Енергоіздат., 1982. - 120 с.
3. Кунцевич В.М. Адаптивне управління: алгоритми, системи, використання. - К.: Вища школа, 1988. - 64 с.
4. Куропаткін П.В. Оптимальні і адаптивні системи: Навчальний посібник для вузів. - М.: Вища. школа, 1980. – 287 с.
5. ДСТУ 2481-94. Системи оброблення інформації. Інтелектуальні інформаційні технології. Терміни та визначення. - 1С: Держстандарт України, 1994. - 15 с
6. Вагін В.М. Дедукція і узагальнення в системах прийняття рішень. - М.: Наука. 1988. - 384 с.
7. Чень Ч., Лі Р. Математична логіка і автоматичний доказ теорем: Пер. з англ..- М.: Наука, 1983. - 360 с.
8. Поспєлов Д.А. Ситуаційне управління. Теорія і практика. – М.: Наука, 1986. – 288 с.
9. Васильєв В.В., Кузьмук В.В. Мережі Петрі, паралельні моделі і алгоритми мультипроцесорних систем. – К.: Наукова думка. 1990. – 216 с
10. Пітерсон Д. Теорія мережей Петрі і моделювання систем / Д. Пітерсон. – М.: Наука. 1988. – 263 с.
11. Круглов В.В., Борисов В.В.. Штучні нейронні мережі Теорія і практика. – М.: Гаряча лінія - Телеком. 2001. – 381 с.
12. Борисов В.В. Основи побудови нейронних мереж / В.В. Борисов, В.В. Круглов, Є.В. Харитонов. – Смоленськ: ВУ ППО ВС РФ. 1999. – 297 с.
13. Теоретичні основи автоматизації процесів вироблення рішень в системах управління / В.Е. Ярушек та ін. – Х.: ХВУ, 1993. – 446 с.
14. Нільсон Н. Принципи штучного інтелекту. – М.: Радіо і зв'язок. 1985. – 373 с.
15. Ярушек В.Є. Про формалізовану модель для планування дій керованих об’ектів в динамічному середовищі // Проблеми біоніки. Вип. 29. – X.: Вища школа, 1982. - С. 88-95.
16. Глєбов Ю.В., Абрамов В.А. Автоматизація бойового управління у військах ППО. - X.: ВІРТА ППО, 1988. - 230 с.
17. Eurocontrolstandard document for radar dataexchange, Part 1 - All Purpose Structurec- Eurocontral Radar InformationExchange (ASTERIX), (Ref: SUR.ET1 .ST05.2000 - STD-01-01), November 1997, 59 p.
18. Дж. Ірвін, Д. Харль. Передача даних в мережах: інженерний підхід: переклад з англ. - СПб.: БХВ - Петербург, 2003. - 448 с.
19. Амелькін В.А. Методи нумераційного кодування. - Новосибірськ: Наука, 1986. - 158 с.
20. Колесник Ю.В., Литвин А.І., Підгорний О.В. Стиснення повідомлень за допомогою методу кодування довжин серій // Електронне моделювання. – 1995. – Т. 17, № 2. – С. 90-92.
21. Ольховський Ю.Б. Стиснення даних при телевимірах / Ю.Б. Ольховський, О.М. Новосьолов, А.П. Мановцев. Под ред. В.В. Чернова. – М.: Рад. радіо, 1971. – 304 с.
Опубліковано
2017-12-30
Як цитувати
Mohilatenko A.S. Аналіз методів формалізації процесу управління інформаційним потоком повідомлень про повітряні об’єкти в автоматизованій системі управління регіональних центрів управління повітряним рухом / A.S. Mohilatenko, D.N. Obidin, O.P. Kondratenko, P.G. Berdnik // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 6 (46). – С. 190-193. – Режим доступу: http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/744 (дата звернення: 26.03.2019).

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)