ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ПАРАМЕТРАМИ ІНФОКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ В СИСТЕМАХ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

  • N. V. Kosenko
Ключові слова: інформаційна технологія, система критичної інфраструктури, інфокомунікаційна мережа, адаптивне управління, модель процесів, інтенсивність потоку даних

Анотація

Предметом дослідження в статті є проблема забезпеченні вимог щодо оперативності та обміну інформацією з високим рівнем інформаційної безпеки в системах критичної інфраструктури. Мета роботи – розробка інформаційної технології формування структури мережі, визначення її параметрів, управління розподілом мережевого трафіку, орієнтованих на вирішення заданого набору прикладних завдань і забезпечення необхідної безпеки системи критичної інфраструктури в середовищі інфокомунікаційної мережі. Отримано наступні результати: Запропоновано структуру інформаційної технології, що містить три основних блока. Розглянуто послідовність процесів в кожному блоці. Розроблено модель роботи блоку формування структури інфокомунікаційної мережі. Розглянуто роботу блока синтезу інформаційної структури мережі на прикладі програмно-технічного комплексу у складі автоматизованої системи управління технологічними процесами. Висновки: За допомогою запропонованої інфомаційної технології можна вирішити такі завдання: у відповідності з отриманими параметрами інформаційної структури визначити вимоги до технічної структури мережі; забезпечити адаптивність управління параметрами потоків даних шляхом налаштування мережі до змінних умов функціонування системи критичної інфраструктури; оцінювати та управляти ризиками на етапах структурно-параметричного синтезу та розподілу трафіка мережі.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Бірюков Д. С. Захист критичної інфраструктури: проблеми та перспективи впровадження в Україні / Д. С. Бірюков, С. І. Кондратов. – К. : НІСД, 2012. – 96 с.
2. Лаврут О.О. Дослідження якості управління потоками інформації у телекомунікаційній системі критичного призначення // Системи озброєння і військова техніка, 2014, № 4(40) – С.89-93.
3. Степанов С.Н. Основы телетрафика мультисервисных сетей. - Эко-Трендз, 2010 – 391с.
4. Основные стандарты сетей передачи даннях [Е лектроний ресурс] Режим доступу: http://www.gpntb.ru/win/book/5/Doc11.HTML
5. Проектирование телекоммуникационных и информационных средств и систем: Сб. науч. тр. / Под ред. Л.Н. Кечиева. – М. МИЭМ. – 2006. – 302с.
6. Агеев, Д.В. Методика определения параметров потоков на разных участках мультисервисной телекоммуникационной сети с учетом эффекта самоподобия [E лектроний ресурс] / Д.В. Агеев, А.А. Игнатенко, А.Н. Копылев // «Проблемы телекоммуникаций», 2011, № 3 (5). – С. 18 – 37. Режим доступа: http://pt.journal.kh.ua/2011/3/1/113_ageyev_ method.pdf.
7. Sen, G. Exact approaches for static data segment allocation problem in an information network [Text] / G. Sen, M. Krishnamoorthy, N. Rangaraj, V. Narayanan // Computers & Operations Research. – 2015. – Vol. 62. – P. 282–295.
8. You, L. Cross-layer optimization of wireless multihop networks with one-hop two-way network coding [Text] / L. You, L. Ding, P. Wu, Z. Pan, H. Hu, M. Song, J. Song // Computer Networks. – 2011. – Vol. 55, Issue 8. – P. 1747–1769.
9. Xi, N. Secure service composition with information flow control in service clouds [Text] / N. Xi, C. Sun, J. Ma, Y. Shen // Future Generation Computer Systems. – 2015. – Vol. 49. – P. 142–148.
10. Гончар С.Ф. Шляхи удосконалення державної політики забезпечення інформаційної безпеки критичної інфраструктури України: матеріали круглого столу “Державне реагування на загрози національним інтересам України: актуальні проблеми та шляхи їх розв'язання”, 19 лютого 2014 р., Київ, НАДУ при Президентові України (кафедра національної безпеки). – 2014. – С. 92–95.
11. Боярчук А.В. Безопасность критических инфраструктур: математические и инженерные методы анализа и обеспечения / А.В. Боярчук; под ред. В.С. Харченко. – Харьков: НАКУ «ХАИ», 2011. – 641с.
12. Кучук Г.А. Методика синтезу інформаційної технології управління мережевим трафіком / Г.А. Кучук, В.В. Косенко, О.П. Давікоза, С.А. Калкаманов // Системи управління, навігації та зв'язку, 2013, випуск 2(26) – С.138-143.
Опубліковано
2017-12-30
Як цитувати
Kosenko N.V. Інформаційна технологія управління параметрами інфокомунікаційної мережі в системах критичної інфраструктури / N.V. Kosenko // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 6 (46). – С. 185-189. – Режим доступу: http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/743 (дата звернення: 26.03.2019).