МАСШТАБУВАННЯ ІМІТАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ТЕХНОЛОГІЇ ТЕСТУВАННЯ БЕЗПЕКИ

  • О. V. Kovalenko
Ключові слова: імітаційна модель, тестування безпеки, розробка програмного забезпечення, уразливості безпеки

Анотація

У даній роботі розроблена і вдосконалена імітаційна модель технології тестування безпеки на основі положень теорії масштабування імітаційних моделей, що відрізняється від відомих адаптацією вибору вхідних операторів управління і даних до підвищення вимог оперативності розробки та реалізації моделі, для оцінки результатів математичного моделювання технологій тестування безпеки Web-додатків.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Maven – Introduction: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://maven.apache.org/what-is-maven.html.
2. Maven – POM Reference: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://maven.apache.org/pom.html.
3. Gamma E. Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. / Erich Gamma. – Reading, Mass. : Addison-Wesley, 1995.
4. Fowler M. Inversion of Control Containers and the Dependency Injection pattern: [Електронний ресурс] / Martin Fowler. – Режим доступу: https://martinfowler.com/articles/injection.html.
5. Spring Framework: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://projects.spring.io/spring-framework/.
6. Ranganath V., Amtoft T., Banerjee A., Dwyer M., Hatcliff J. A new foundation for controldependence and slicing for modern program structures. Technical report 8, santos lab, Kansas State University, 2004.
7. Савенков К. О. Использование зависимостей при масштабировании имитационных моделей. In Методы и средства обработки информации. Труды второй Всероссийской научной конференции, pages 428–434. - М.: Издательский отдел факультета Вычислительной Математики и Кибернетики МГУ им. М.В. Ломоносова, 2005.
8. Семенов С.Г., Швачич Г.Г., Карпова Т.П., Волнянський В.В. Застосування багатопроцесорних систем для удосконалення технологічних процесів // Зб. наукових праць. Системи обробки інформації. – Х.: ХУ ПС, 2016. – Вип. 3(140) С.221-226.
9. Коваленко А.В. Методы качественного анализа и количественной оценки рисков разработки программного обеспечения / А.А. Смирнов, А.В. Коваленко // Збірник наукових праць "Системи обробки інформації". – Випуск 5(142). – Х.: ХУПС – 2016. – С. 153-157.
10. Коваленко А.В. Проблемы анализа и оценки рисков информационной деятельности / А.А. Смирнов, А.В. Коваленко, Н.Н. Якименко, А.П. Доренский // Збірник наукових праць "Системи обробки інформації". – Випуск 3(140). – Х.: ХУПС – 2016. – С. 40-42.
11. Коваленко А.В. Метод качественного анализа рисков разработки программного обеспечения / А.А. Смирнов, А.В. Коваленко, Н.Н. Якименко, А.П. Доренский // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – Випуск 2(23). – Харків: ХУПС. – 2016. – С. 150-158.
12. Коваленко А.В. Метод количественной оценки рисков разработки программного обеспечения / А.А. Смирнов, А.В. Коваленко, Н.Н. Якименко, А.П. Доренский // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. Випуск 2 (47). – Харків: ХУПС. – 2016. – С. 128-133.
13. Коваленко А.В. Использование псевдобулевых методов бивалентного программирования для управления рисками разработки программного обеспечения / А.А. Смирнов, А.В. Коваленко // Системи управління, навігації та зв’язку. – Випуск 1 (37). – Полтава: ПолтНТУ. – 2016. – С. 98-103.
14. Коваленко А.В. Метод управления рисками разработки программного обеспечения / А.В. Коваленко // Системи управління, навігації та зв’язку. – Випуск 2 (38). – Полтава: ПолтНТУ. – 2016. – С. 93-100.
Опубліковано
2017-12-30
Як цитувати
KovalenkoО.V. Масштабування імітаційної моделі технології тестування безпеки / KovalenkoО.V. // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 6 (46). – С. 181-184. – Режим доступу: http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/742 (дата звернення: 26.03.2019).