ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ ТРИВИМІРНИХ КОМП'ЮТЕРНИХ МОДЕЛЕЙ РЕАЛЬНИХ ОБ'ЄКТІВ ПО ФОТОЗОБРАЖЕННЯМ

  • D. I. Katsal
  • M. O. Danova
  • M. V. Potapova
  • L. V. Mandrikova
Ключові слова: фотозображення, тривимірна комп’ютерна модель, регулярна структура об’єкта, ректифікована структура, оклюзія зображення

Анотація

Викладено підхід до побудови тривимірних комп'ютерних моделей по фотозображенням наземних об’єктів, зокрема різного роду будівель, з виправленням перспективних відхилень. Проведено критичний огляд існуючих методів та засобів обробки фотозображень. На відміну від існуючих підходів, даний підхід забезпечує якісно новий рівень автоматизації, за рахунок суттєвого скорочення обсягу операцій, що зазвичай виконуються в цьому процесі користувачем. На початку дослідження було поставлено такі задачі: синтезувати модель регулярної структури об'єкта та алгоритм її обчислення по зображенню об'єкта, який би дозволяв вірно визначати регулярну структуру більшого числа об'єктів; розробити метод відновлення текстури об'єкта, що враховує його структуру; розробити метод ректифікації текстур і побудови тривимірної моделі частини об'єкта, видимої на одній фотографії. Показано, що пропонований підхід до побудови тривимірної моделі об'єкта по фотозображенню дозволить по фотографіях при взаємодії з користувачем побудувати тривимірні моделі об'єктів з регулярною структурою, зокрема будівель, за менший час в порівнянні з існуючими аналогами.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Столов Е.Л. Распознавание лиц на фотографии путем анализа характерных областей. Ученые записки Казанского Государственного Университета. [Текст] / Шлянников А.В. – 2007. – 154с.
2. Юрин Д.В. Алгоритмы факторизации: достоверность результата и применение для восстановления эпиполярной геометрии. [Текст] / Н.В. Свешникова. - СПб. : Питер, 2006. – 217с.
3. Hartley R. Multiple View Geometry in Computer Vision [Текст] / Zisserman A. – Cambridge University Press, 2004. – 672 p., ISBN: 0521540518.
4. Волегов Д.Б. Предварительное грубое совмещение изображений по найденным на них прямым линиям для построения мозаик, сверхразрешения и восстановления трехмерных сцен. [Текст] / Юрин Д.В. - СПб. : Питер, 2003. -569 с.
5. Баринова О. Быстрый метод семантической сегментации изображений для автоматической трехмерной реконструкции городских сцен по одной фотографии [Текст] / В. Конушин, А. Якубенко, А. Конушин. // Тр. конференции Интеллектуализация обработки информации 2008, с. 22-24.
6. Якубенко А. Восстановление структуры и текстуры фасадов городских зданий [Текст] / В. Кононов, И. Мизин, В. Конушин, А. Конушин., 2011, No5, с. 61-75.
7. Triggs B. Matching constraints and the joint image [Текст] / Vokhmitsev J.A. // Workshop on computer Science and Information Technologies CSIT'2006, Karlsruhe, Germany, 2006. P. 177-178.
8. Волегов Д.Б. Параллельный алгоритм для отыскания водяных знаков в изображении. [Текст] / Юрин Д.В. - СПб. :Питер, 2003. -569 с.
Опубліковано
2017-12-30
Як цитувати
Katsal D.I. Підхід до побудови тривимірних комп’ютерних моделей реальних об’єктів по фотозображенням / D.I. Katsal, M.O. Danova, M.V. Potapova, L.V. Mandrikova // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 6 (46). – С. 177-180. – Режим доступу: http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/741 (дата звернення: 26.03.2019).