МОДЕЛЬ МУЛЬТИАГЕНТНОЇ СИСТЕМИ ЗБОРУ ТА ЗБЕРІГАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

  • V. A. Martovytskyi
  • I. V. Ruban
Ключові слова: collection and storage of information multiagent system, agent, Big Data

Анотація

Стаття присвячена проблемі створення підсистем, призначених для вирішення завдань збору та зберігання параметрів в системах моніторингу мережевої інфраструктури. Розглянуто модель мультиагентної системи збору і зберігання інформації. Метою представників цієї системи є уявлення користувачеві або інформаційній системі більш високого рівня інформації про стан спостерігається мережевою інфраструктурою, отриманої в результаті збору та інтелектуальної обробки параметрів.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Петров, Назар Сергеевич. "Архитектура кластерной системы сбора и обработки информации датчиков динамических объектов." Известия Южного федерального университета. Технические науки 11 (148) (2013).
2. Sahandi, Reza, et al. "Wireless technology in the evolution of patient monitoring on general hospital wards." Journal of medical engineering & technology 34.1 (2010): 51-63.
3. Иващенко, А. В., А. А. Минаев, and М. Ю. Сподобаев. "Шаблон агента-медиатора для программного обеспечения сенсорных сетей." Программные продукты и системы 3 (111) (2015).
4. Капустин, С. П., and В. Е. Дементьев. "Информационно-вычислительные сети: учебное пособие." Ульяновск: УлГТУ, 2011.–141 с (2011).
5. Мартовицький В.О. Критерии обнаружения угроз безопасности по цели сетевого воздействия // Інформаційна безпека та комп’ютерні технології: Збірник тез доповідей II міжнародної науковопрактичної конференції, 20-22 квітня 2017 року, м. Кропивницький:, 2017- с. 60.
6. Ruban, I., V. Martovytskyi, and N. Lukova-Chuiko. "Разработка модели мониторинга кластерных суперкомпьютеров." Восточно-Европейский журнал передовых технологий 6.2 (2016): 32-37.
7. Кенин, Александр Михайлович. Самоучитель системного администратора. 3-е изд. БХВ-Петербург, 2012.
Опубліковано
2017-12-30
Як цитувати
Martovytskyi V.A. Модель мультиагентної системи збору та зберігання інформації / V.A. Martovytskyi, I.V. Ruban // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 6 (46). – С. 150-153. – Режим доступу: http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/735 (дата звернення: 26.03.2019).