МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ФУНКЦІОНАЛЬНО СТІЙКОЇ БЕЗПРОВІДНОЇ СЕНСОРНОЇ МЕРЕЖІ

  • A. V. Sobchuk
  • M. O. Koval
  • Yu. V. Kravchenko
  • O. V. Barabash
Ключові слова: безпровідна сенсорна мережа, функціональна стійкість, оптимізація, показники зв’язаності

Анотація

Запропоновано математичну модель функціонально стійкої безпровідної сенсорної мережі на основі показників зв’язаності мережі та обґрунтовано критерії функціональної стійкості. Досліджено критерії, що дозволяють управляти переналаштуванням системи, управляти надмірністю, динамічно змінювати таблиці маршрутизації у вузлах мережі, при виходу з ладу окремих сенсорів чи ліній зв’язку між ними, що допоможе в подальшому розраховувати раціональне розташування сенсорів на об’єкті.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Кравченко Ю.В. Функціональна стійкість – властивість складних технічних систем / Ю.В. Кравченко, О.В. Барабаш // Збірник наукових праць НАОУ. – К.: НА ОУ, 2002. – Бюл. №40. – С. 225 – 229.
2. Неділько С.М. Технологічні основи забезпечення функціональної стійкості автоматизованої системи управління повітряним рухом / С.М. Неділько, Г.Л. Баранов // Авиационно-космическая техника и технология. – Х.: “ХАІ”, 2011. – №.9 (86). – С. 202 – 206.
3. Беркман Л.Н. Метод исследования многокритериальной оптимизации (векторного синтеза) параметров сетей FN по результирующему критерию / Л.Н. Беркман, Л.А. Комарова // Системи управління, навігації та зв'язку. – 2013. – Вип. 4. – С. 164 – 166.
4. Галкін П.В. Аналіз моделей та оптимізації збору інформації в бездротових сенсорних мережах / П.В. Галкін // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2014. – № 5(9). – С. 24 – 30.
5. Машков О.А. Оптимизация цифровых автоматических систем, устойчивых к отказам / Л.М. Артюшин, О.А. Машков. – К.: КВВАИУ, 1991. – 89 с/
6. Кравченко Ю.В. Применение метода последовательного увеличения ранга k-однородного матроида в задаче синтеза структуры псевдоспутниковой радионавигационной системы / Ю.В. Кравченко // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. – К.: 2008. – №2 (2). – С. 19 – 22.
7. Обідін Д.М. Ознаки та критерії функціональної стійкості інтелектуалізованої системи автоматичного управління польотом літака / Д.М. Обідін, О.В. Барабаш // Системи озброєння і військова техніка: Науковий журнал. – Х.: ХУПС, 2012. – № 1 (29). – С. 133 – 136.
8. S. Schmid, R. Wattenhofer, Algorithmic models for sensor networks, in: Proceeding of the 20th International Parallel and Distributed Processing Symposium (IPDPS), April 2006.
9. Yu, Jiguo, et al. Connected dominating sets in wireless ad hoc and sensor networks–A comprehensive survey. Computer Communications 36.2 (2013): 121 – 134.
10. Levis P., Madden S., Polastre J. and dr. TinyOS: An operating system for wireless sensor networks // W. Weber, J.M. Rabaey, E. Aarts (Eds.) // In Ambient Intelligence. — New York, NY: Springer-Verlag, 2005. — 374 p.
11. Машков О.А. Оцінка функціональної стійкості розподілених інформаційно-керуючих систем / О.А. Машков, О.В. Барабаш // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – Львів: ЦММ ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України, 2005. – Вип. 1. – С. 157 – 163.
12. Барабаш О.В. Вибір показників та критеріїв при оцінюванні функціональної стійкості системи розвідки повітряного противника та оповіщення на етапі її побудови / О.В. Барабаш, В.В. Кіреєнко // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. – 2013. – №3. – С. 5 – 7.
13. Саланда І.П. Система показників та критеріїв формалізації процесів забезпечення локальної функціональної стійкості розгалужених інформаційних мереж / І.П. Саланда, О.В. Барабаш, А.П. Мусієнко // Системи управління, навігації та зв'язку. – 2017. – Вип. 1. – С. 122 – 126.
Опубліковано
2017-12-30
Як цитувати
Sobchuk A.V. Математична модель функціонально стійкої безпровідної сенсорної мережі / A.V. Sobchuk, M.O. Koval, Yu.V. Kravchenko, O.V. Barabash // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 6 (46). – С. 122-126. – Режим доступу: http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/729 (дата звернення: 26.03.2019).

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)