МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ СТРУКТУРИ РОЗГАЛУЖЕНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ 5 ПОКОЛІННЯ (5G) НА ОСНОВІ ВИПАДКОВИХ ГРАФІВ

  • I. P. Salanda
  • O. V. Barabash
  • A. P. Musienko
  • N. V. Lukova-Chuyko
Ключові слова: інформаційні мережі, функціональна стійкість, випадкові графи, мережі 5G

Анотація

В роботі розроблено математичну модель структури інформаційної мережі 5 покоління (5G) на основі теорії випадкових графів. Необхідність автоматичної реструктуризації мереж 5G в умовах підключення та відключення абонентських пристроїв, появи та зникнення ліній зв’язку під впливом перешкод та завад, призвела до того, що розроблена модель відрізняється від існуючих ймовірнісним характером множини зв’язків між елементами мережі, а також множини вузлів (елементів) мережі. Існуюча теорія функціональної стійкості на основі випадкових графів розроблена для обмеження, коли число вузлів мережі детерміновано, а число ліній зв’язку між вузлами є випадковим. В статті запропоновано математичну модель без обмежень на детермінованість множини вузлів мережі. Для оцінки рівня функціональної стійкості запропонованої моделі введено нові показники,які якісно відображають цю властивість та можуть достатньо ефективно обчислюватись.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Машков О.А. Топологічні критерії та показники функціональної стійкості складних ієрархічних систем / О.А. Машков, О.В. Барабаш // Моделювання та інформаційні технології: Збірник наукових праць. – К.: ІПМЕ НАН України, 2003. – Вип. 25. – С. 29 – 35.
2. Барабаш О.В. Построение функционально устойчивых распределенных информационных систем /О.В. Барабаш. – К.: НАОУ, 2004. – 226 с.
3. Кравченко Ю.В. Функціональна стійкість – властивість складних технічних систем / Ю.В. Кравченко, О.В. Барабаш // Збірник наукових праць НАОУ. – К.: НАОУ, 2002. – Бюл. №40. – С. 225 – 229.
4. Кучук Г.А. Управление ресурсами инфотелекоммуникаций: монография / Г.А. Кучук, Р.П. Гахов, А.А. Пашнев. – М.: Физматлит, 2006. – 220 с.
5. Кучук Г.А. Інформаційні технології управління інтегральними потоками даних в інформаційно-телекомунікаційних мережах систем критичного призначення: монографія / Г.А. Кучук. – Х.: Харківський університет Повітряних Сил, 2013. – 264 с.
6. Неділько С.М. Математична модель структури автоматизованої системи управління повітряним рухом на основі випадкових графів / С.М. Неділько, Г.Л. Баранов // Авиационно-космическая техника и технология. – Х.: НАУ “ХАІ”, 2011. – №8 (85). – С. 218 – 221.
7. Зыков А.А. Теория конечных графов /А.А. Зыков. – Новосибирск: Наука, 1969. –354 с.
8. Колчин В.Ф. Случайные графы / В.Ф. Колчин. – М.: Физматлит, 2004. – 256 с.
9. Попков В.К. Математические модели живучести сетей связи/В.К. Попков. – Новосибирск: Вычислительный центр СО АН СССР, 1990. –235 с.
Опубліковано
2017-12-30
Як цитувати
Salanda I.P. Математична модель структури розгалуженої інформаційної мережі 5 покоління (5g) на основі випадкових графів / I.P. Salanda, O.V. Barabash, A.P. Musienko, N.V. Lukova-Chuyko // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 6 (46). – С. 118-121. – Режим доступу: http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/728 (дата звернення: 26.03.2019).

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)