ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ КОНТРОЛЮ ОПЕРАЦІЙ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ СКЛАДНИМИ СИСТЕМАМИ

  • A. A. Morozov
Ключові слова: геометричний чинник, псевдосупутник, споживач, псевдо далекість, стільникова структура, кут височіння, елементарна чарунка, пряма видимість, геодезична віддаль

Анотація

У статті розглядається задача визначення параметрів контролю операцій, що здійснюються складними системами. В якості таких параметрів розглядаються точність оцінювання обсягу здійснюваної операції (або точність контролю) та швидкість її здійснення. Отримані вирази, що встановлюють залежність відносної точності виміру швидкості здійснення операції від часу контролю. Організація контролю за такими параметрами дозволить своєчасно здійснювати управляючі впливи на систему задля досягнення цілі операції.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Бурков В.Н. Механизмы управления в активных системах / В.Н Бурков // Тренды и управление. – 2014. – Вып. 4(8). - С. 428-440.
2. Лафта Дж.К. Теория организации: учеб. пособие / Дж.К. Лафта. – М.: ТК Велби; Проспект, 2003. – 416 с.
3. Райченко А.В. Прикладная организация / А.В. Райченко. – СПб.: Питер, 2003. – 304 с.
4. Новиков Д.А. Сетевые структуры и организационные системы. – М.: ИПУ РАН, 2003. – 103 с.
5. Сетевые модели в управлении / О.П. Кузнецова, М.В. Губко; под ред. Д.А. Новикова. – М.: Эгвес, 2011. – 443 с.
6. Морозов О.О. Алгоритм контролю та управління складними системами / О.О. Морозов, Л.В. Морозова [Текст] // Системи обробки інформації. – 2016. – Вип. 3(140). – С. 88-91.
7. Каплинский А.И. Моделирование и алгоритмизация слабоформализованных задач выбора наилучших вариантов систем / А.И. Каплинский, И.Б. Руссман, В.М. Умывакин. - Воронеж: Изд-во ВГУ, 1991. – 168 с.
Опубліковано
2017-12-30
Як цитувати
Morozov A.A. Визначення параметрів контролю операцій, що здійснюються складними системами / A.A. Morozov // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 6 (46). – С. 81-84. – Режим доступу: http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/720 (дата звернення: 26.03.2019).