РЕАЛІЗАЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ ПРОЦЕДУР СИСТЕМНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ НЕСТАЦІОНАРНИХ ВІБРОСИГНАЛІВ ЗАСОБАМИ LABVIEW

  • І.М. Коржов
  • О.Ю. Кропачек
Ключові слова: вібросигнал, діагностика промислових об'єктів, тестова статистика, обчислювальна процедура, LabView

Анотація

У статті розглянута комп'ютеризована реалізація процедури альтернативної діагностики стану складних промислових вібраційних об'єктів. Представлена реалізація отримання тестових V- і W-статистик, що відображають енергетичну складову сигналу і швидкість зміни цієї складової відповідно. Розроблено та досліджено алгоритми отримання коефіцієнта R взаємної спектральної нестаціонарності як критерію діагностики складних промислових вібраційних об'єктів.

Посилання

1. Щапов П. Ф. Синтез двумерных диагностических параметров при ковариационном анализе трехмерных вейвлет-преобразований вибросигналов / П.Ф. Щапов, Р.П. Мигущенко // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – 2013. – №3. – С. 69 – 75.
2. Грень Я.В. Вимірювання та аналіз нестаціонарних вібрацій методами цифрової обробки сигналів: дис. канд. техн. наук: 05.11.01 / Я.В. Грень. – Львів, 1999. – 210 с.
3. Дремин И. М. Вейвлеты и их использование / И. М. Дремин, О. В. Иванов, В. А. Нечитайло // УФН. – 2001. – Т.171. – №5. – С. 465 – 501.
4. Jianjia Pan. Edge Detection Combining Wavelet Transform and Canny Operator Based on Fusion Rules / Pan Jianjia // International Conference on Wavelet Analysis and Pattern Recognition, Baoding. – 2009. – Рр. 324 – 328.
5. Щапов П. Ф. Синтез информационной модели процедуры альтернативной функциональной діагностики / П. Ф. Щапов, Р. П. Мигущенко // Приборы и методы измерений. – Минск. – 2014. – Вып. 2. – С. 94 – 100.
6. Мигущенко Р. П. Експериментальна перевірка моделі оптимізації простору діагностичних параметрів при вейвлет-перетвореннях вібросигналів дизельних агрегатів / Р. П. Мигущенко // Вісник Національного транспортного університету. – Київ. –2013. – №28. – С. 343 – 350.
7. Шитов А. Б. Разработка численных методов и программ, связанных с применением вейвлет-анализа для моделирования и обработки экспериментальных данных: дис. … канд. техн. наук: 05.13.18 / А. Б. Шитов. – Иваново, 2001. – 124 с.
8. Мигущенко Р.П. Структурно-алгоритмічна оптимізація систем вібродіагностики за критерієм мінімуму імовірності помилки / Р.П. Мигущенко // Метрологія і прилади. – 2014. – №1. – С. 168 – 171.
Опубліковано
2017-12-30
Як цитувати
Коржов, І., & Кропачек, О. (2017). РЕАЛІЗАЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ ПРОЦЕДУР СИСТЕМНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ НЕСТАЦІОНАРНИХ ВІБРОСИГНАЛІВ ЗАСОБАМИ LABVIEW. Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць, 6(46), 76-80. Retrieved із http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/719