КВАЗІОПТИМАЛЬНІ АЛГОРИТМИ ФОРМУВАННЯ РАДІОМЕТРИЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ З ВИСОКОЮ РОЗДІЛЬНОЮ ЗДАТНІСТЮ В ШИРОКОСМУГОВИХ СИСТЕМАХ АПЕРТУРНОГО СИНТЕЗУ

  • V. K. Volosyuk
  • S. S. Zhyla
  • V. V. Pavlikov
Ключові слова: статистична оптимізація, електрофізичні параметри, статистичні характеристики, надширокосмугова обробка, апертурний синтез

Анотація

Синтезовані алгоритми оптимального оцінювання електрофізичних параметрів і статистичних характеристик просторово-протяжних об'єктів в широкосмугових системах апертурного синтезу. Показано, що алгоритмічна і системотехнічна реалізація оптимального алгоритму складна на практиці, тому виконаний перехід до квазіоптимальної обробки сигналів в просторово-розподілених радіометричних системах.При синтезі алгоритму спочатку передбачається можливість реєстрації поля в межах деякої континуальної області (гіпотетичного реєструючого середовища, характерного, наприклад, для лінз в оптичному діапазоні) з подальшим переходом до дискретної області (антенної решітки).

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Волосюк В.К. Статистическая теория радиотехнических систем дистанционного зондирования и радиолокации / В.К. Волосюк, В.Ф. Кравченко. Под ред. В.Ф. Кравченко. −М.: Физматлит, 2008. 740 с.
2. Kutuza B.G. Two-dimensional synthetic aperture millimeter-wave radiometric interferometer for measuring full-component Stokes vector of emission from hydrometeors / B.G. Kutuza, G.K. Zagorin // Radio Science. − 2002. − Vol. 38, No. 3. −P. MAR 20-1.
3. Караваев В.В. Статистическая теория пассивной локации / В.В. Караваев, В.В. Сазонов. − М.: Радио и связь, 1987. 240 с. 6. Wilson Th.L. Tools of Radio Astronomy: Problems and Solutions / Th.L. Wilson, K. Rohlfs, S. Hüttemeister. − Springer, 2009. 536 p.
4. Построение изображений в астрономии по функциям когерентности. Пер. с англ. / Ред. К. Ван Схонвелд. − М. : Мир, 1982. 317 с.
5. Kerr, Y.H. Soil moisture retrieval from space: the Soil Moisture and Ocean Salinity (SMOS) mission / Y.H. Kerr, P. Waldteufel, J.-P. Wigneron, J. Martinuzzi, J. Font, M. Berger // Geoscience and Remote Sensing, IEEE Trans. on. − V.39, No.8. − P. 1729−1735. − Aug 2001. DOI: 10.1109/36.942551. 10.
6. Pavlikov V. V. Algorithm for Radiometric Imaging by Ultrawideband Systems of Aperture Synthesis/ V. V. Pavlikov, Kiem Nguyen Van, O. M. Tymoshchuk // IEEE Radar Methods and Systems Workshop. (RMSW 2016) : proc. Intern. conf., 27-28 Sept., 2016, Kyiv, Ukraine. – [Kyiv]. – P. 103−106.
7. Pavlikov V. V. Spectral Method for the SpatioSpectral Sensitivity Domain Filling in Aperture Synthesis System / V. V. Pavlikov, Kiem Nguyen Van, O. M. Tymoshchuk // Ultrawideband and Ultrashort Impulse Signals. (UWBUSIS 2016) : proc. 8th Intern. conf., 5-11 Sept., 2016, Odesa, Ukraine. – [Kharkov], 2016. – P. 124−127.
8. Pavlikov V. V. Optimal signal processing for radiometric imaging with multi-antenna & multi-band passive radars / V. V. Pavlikov, S. S. Zhyla, Nguen Van Kiem and O.V. Odokienko // Antenna theory and techniques. ICATT’2015 : proc. of the X Intern. conf., Apr. 21–24, 2015, Kharkiv, Ukraine. – [Kharkiv], 2015. – P. 179-181.
9. Борн М. Основы оптики / М. Борн, Э. Вольф // Перевод с англ. −М.: Наука. 1973. 720 с.
10. Фалькович, С. Е. Основы статистической теории радиотехнических систем [Текст] / С. Е. Фалькович, П. Ю. Костенко. – Х. : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского «Харьк. авиац. ин-т», 2005. − 390 с.
Опубліковано
2017-12-30
Як цитувати
Volosyuk V.K. Квазіоптимальні алгоритми формування радіометричних зображень з високою роздільною здатністю в широкосмугових системах апертурного синтезу / V.K. Volosyuk, S.S. Zhyla, V.V. Pavlikov // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 6 (46). – С. 32-36. – Режим доступу: http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/709 (дата звернення: 26.03.2019).