ЕЛЕКТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ ОДНОМАЧТОВОГО НЕСИМЕТРИЧНОГО ВИПРОМІНЮВАЧА

  • М.К. Бороздін
  • В.П. Дорогобід
  • О.О. Таган
Ключові слова: антенна с нижним, верхним питанием, емкостная нагрузка, электродинамическая нагрузка, электродинамическое волновое сопротивление

Анотація

Розглядається вплив заземленої щогли на електричні параметри однощоглового випромінювача з верхнім ємнісним навантаженням. Проводиться аналіз двох основних розробок однощоглових антен, антени з нижнім живленням і антени з верхнім живленням. Наведено електричні схеми різних типів несиметричних випромінювачів.Описано всі навантаження, які є в системах. Вирази для розподілу струму і напруги в таких системах і вхідного опору отримані шляхом використання рівнянь Пістолькорса для електрично несиметричних ліній. Розв’язок системи рівнянь щодо невідомих струмів і напруг на початку кожної лінії виконано з урахуванням відповідних граничних умов. Представлені співвідношення дають широкі можливості проведення чисельних розрахунків по визначенню ступеня впливу величин радіусів провідників, відстаней між ними, значень навантажень, їх видів і місць установки на основні параметри подібних випромінювачів.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Марков Г.Т., Сазонов Д. М. Антенны. - М .: Энергия, 1975.
2. Белоусов С.П. и др. Антенны для радиосвязи и радиовещания. Часть 2. Средневолновые и длинноволновые антенны. - М .: Связь, i960.
3. Муравьев Ю.К. Справочник по расчету проволочных антенн. (Пособие по курсовому и дипломному проектированию). - Л .: ВКАС, 1976.
4. Гавеля Н.П. Часть I. Под ред. Ю.К. Муравьева. – Л.: ВКАС, 1963.
Опубліковано
2017-12-30
Як цитувати
Бороздін М.К. Електричні параметри одномачтового несиметричного випромінювача / М.К. Бороздін, В.П. Дорогобід, О.О. Таган // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 6 (46). – С. 28-31. – Режим доступу: http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/708 (дата звернення: 22.06.2018).