ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ГРАВІТАЦІЙНОГО ПОЛЯ СОНЦЯ НА ЕВОЛЮЦІЇ ПАРАМЕТРІВ СОНЯЧНО-СИНХРОННОЇ ОРБІТИ

  • V. I. Ivanova
Ключові слова: сонячно-синхронна орбіта, гравітаційне поле Сонця, місцевий сонячний час висхідного вузла, нахил ССО

Анотація

Досліджуються вплив гравітаційного поля Сонця на зміну параметрів самого широкого класу низьких навколозем них орбіт – навколокругових сонячно-синхронних (ССО). Показано, що крім прямого впливу гравітаційного поля Сонця на рух космічного апарату (КА) по ССО, має місце опосередкований вплив через обурення гравітаційного поля Землі (приливні явища). Причому саме для ССО вплив цих факторів носить віковий характер і тому їх врахування обов'язкове при довгостроковому прогнозуванні руху КА. Виведено аналітичні співвідношення для аналізу і чисельної оцінки впливу гра вітаційного поля Сонця на нахил сонячно-синхронній орбіти як функції кута орієнтації її площині відносно Сонця.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Эльясберг П.Е. Введение в теорию полета ИСЗ. – М.: Наука, 1965.-540 с.
2. Vallado, D. A. Fundamental sof Astrodynamics and Applications, vol. 2, McGraw–Hill, NewYork, 2001.
3. Сурдин В.Г. Пятая сила: - М. Библиотека «Математическое просвещение», 2002 – 40с .
4. Евтушенко Е.Г. Движение ИСЗ в гравитационном поле Земли, М. ВЦ АН СССР1967 – 140 с.
5. Приложение теоремы об изменении кинетического момента к задаче о вековом движении плоскости солнечносинхронной орбиты/ А. Д. Шептун, В. И. Иванова, И. В. Маштак // Ракетная техника и вооружение. – 2013 – №2 –.С. 35-40.
6. Чернов, А. А., Чернявский, Г. М. Орбиты спутников дистанционного зондирования Земли. Лекции и упражнения [Текст]/ А. А. Чернов, Г. М. Чернявский - М.: Радио и связь, 2004. - 200 с.
7. Грушинский Н.П. Теория фигуры Земли, М., Физматгиз, 1963 г.
8. Митропольский Ю.А. Метод усреднения в нелинейной механике: - Киев, Наукова думка, 1971. – 440 с.
9. Пантелеев В.Л. Физика Земли и планет, курс лекций, МГУ, 2001
Опубліковано
2017-12-30
Як цитувати
Ivanova V.I. Особливості впливу гравітаційного поля сонця на еволюції параметрів сонячно-синхронної орбіти / V.I. Ivanova // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 6 (46). – С. 19-23. – Режим доступу: http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/706 (дата звернення: 26.03.2019).