МОДЕЛЬ ЗАХИСТУ КАНАЛУ РАДІОЗВ’ЯЗКУ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ У МІСЬКИХ УМОВАХ

О.Ю. Іохов, В.Г. Малюк, Г.Т. Ляшенко

Анотація


Розглядаються принципи побудови комп’ютерної моделі для розрахунку параметрів оптимального спрямування мобільного діаграмо-спрямовуючого пристрою з метою підвищення завадозахищенності радіоканалу зв’язку підрозділів Національної гвардії України у міських умовах

Ключові слова


радіоелектронне придушення; радіозавада; канал радіозв’язку; діаграма спрямованості

Повний текст:

PDF

Посилання


Основні аспекти радіоелектронного захисту сис-теми радіозв'язку тактичної ланки управління ВВ МВС України під час виконання завдань за призначенням в умо-вах міста. [Текст] / О.Ю. Іохов, В.В. Антонець, О.М. Гор-бов, І.В. Кузьминич, В.В. Овчаренко // Честь і закон. – X.: Акад. ВВ МВС України, 2012. – № 4. – С. 40-48.

Іохов, О.Ю. Комплексний метод підвищення зава-достійкості радіоканалів мобільних об’єктів підрозділів Національної гвардії України [ Текст] / О.Ю. Іохов, І.В. Кузьминич, С.А. Горєлишев Системи озброєння і вій-ськова техніка. 2015, № 2(42). — С. 92-94.

Іохов О.Ю., Малюк В.Г., Горбов О.М. Імітаційне моделювання захищених радіоканалів військового призна-чення // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних сил України, 2015, №1(18). – С. 92-96.

HFSS Ansoft. [Електронний ресурс]. – Режим дос-тупу: http://www.ansys.com/products/electronics/ansys-hfss.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


##submission.copyrightStatement##