ПРО МАТЕМАТИЧНУПІДГОТОВКУ СТУДЕНТІВ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ ІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «КІБЕРБЕЗПЕКА»

І.В. Лисенко

Анотація


Сформульовано пропозиції рекомендації щодо змісту i викладання математичних і математично орієнтованих дисциплін студентам, які навчаються з спеціальності «Кібербезпека». Розглянуто розділи математики, необхідні для вивчення дисциплін, що формують випускника-бакалавра або магістра в галузі інформаційної безпеки. Обґрунтовано доцільність використання систем комп’ютерної математики в процесі вивчення математично орієнтованих дисциплін

Ключові слова


кібербезпека; криптологія; системи комп’ютерної математики

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Введение в криптографию / Под общей ред. В.В. Ященко. – СПб.: Питер, 2001. – 288 с.

Молдовян А.А. и др. Криптография: скоростные шифры. – СПб.: БХВ-Петербург, 2002. – 496 с.

Губарев В. Академик В.И. Арнольд: путешествие в хаосе // Наука и жизнь. – 2000. – №12. – с.4-10.

. Number Theoretic Functions [Электронный ресурс] // Wolfram Language & System Documentation Center – Режим доступа: http://reference.wolfram.com/language/guide/ Number Theo-retic Functions.html. – 10.02.2017 г.

Бедратюк, Л. П. Использование системы компь-ютерной алгебры MAPLE в элементарной теории чисел / Л. П. Бедратюк, Г. И. Бедратюк // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2013. – №6. – С. 10–13.

Тилборг, ван Х.К.А. Основы криптологии. / Х.К.А. ван Тилборг. – М.: Мир, 2006. – 471 с.

Лысенко, И.В., Бородавка В.В. Разработ-ка теоретико-числового тулбокса для системы компью-терной математики Matlab / И.В. Лысенко, В.В. Бородав-ка // Системи управління, навігації та зв’язку. – Полтава: ПНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2017. – №2(42). – С. 89–93.

Cryptographic Number Theory [Электронный ре-сурс] // Wolfram Language & System Documentation Center, Available at: http://reference.wolfram.com/language/guide/ Cryptographic Number Theory.html - 10.05.2071.

Cryptography [Электронный ресурс] // Wolfram Language & System Documentation Center, Available at: http://reference.wolfram.com/language/guide/ Cryptog-raphy.html - 10.05.2017.

Лысенко И.В., Бутенко В.О. Анализ возможнос-тей решения задач оптимизации средствами систем компьютерной математики [Текст] // Системи обробки інформації. – Х: ХУПС, 2016. – Вип. 5(142). – C. 133–136.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


##submission.copyrightStatement##