СИНТЕЗ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ ПРАЦІ

В.П. Гатило

Анотація


Проведено огляд публікацій, присвячених особливостям формування іміджевої політики підприємств в Україні. Запропоновано модель формування іміджу підприємства на ринку праці, у вигляді послідовності етапів і сукупності методів. Наведено базові елементи моделі формування іміджу підприємства на ринку праці для різних етапів співробітництва з корпорацією. Оцінку результативності формування іміджу на ринку праці запропоновано виконувати за чотирма напрямами: аналітичним, виробничим, інформаційним та управлінським. Наведено показники оцінки ефективності формування іміджу на ринку праці для кожного з запропонованих напрямів.

Ключові слова


модель формування іміджу підприємства; ринок праці; критерії оцінки ефективності роботи підприємства; комп'ютерна система оцінки ефективностіформування іміджу підприємства

Повний текст:

PDF

Посилання


Мортіков, В. Роль інформації у функціонуванні сучасного ринку праці [Текст] /В. Мортіков // Україна: аспекти праці. –К., 2003. - №5. - С. 3-7.

Шавкун, І. Г. Формування іміджу організації [Текст]: навч. посібник / І.Г.Шавкун, Я.С. Дибчинська. – Запоріжжя : ЗНУ, 2016. – 111 с.

Шарков, Ф. И. Имидж фирмы: технология управления[Текст] / Ф. И. Шарков - М.: Академический проект, 2006 – 271 с.

The Organisation for Economic Co-operation and Development in Figures [Electronic resourse] – Access mode: http://www.oecd-ilibrary.org

Вандермейкер, Дж. Вимір ефективності іміджу [Текст] / Дж. Вандермейкер. – К.: Либідь, 2007. – 69 с.

Васильев, Г.А. Основы имиджа организации [Текст] / Г.А.Васильев, В.А.Поляков.– Х.: Олди-Плюс, 2008. – 720 с.

Гаврилішин, І.П. Проблеми формування іміджу компаній в Україні [Текст]: зб. наук. ст. / І.П. Гаврилі-шин, Є.І. Славута – К.: Либідь, 2007. – 246 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


##submission.copyrightStatement##