ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ СТВОРЕННЯ МУЛЬТИАГЕНТНОЇ ЕКСПЕРТНОЇ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА ВІРТУАЛЬНОМУ ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

І.В. Шостак, М.О. Данова, Р.Б. Капитан

Анотація


Описано спеціалізоване інструментальне середовище у формі мультиагентной системи (МАС) для створення і розгортання інтегрованої експертної системи підтримки прийняття рішень (ІЕСППР) при управлінні віртуальними виробничими підприємствами. МАС ІЕСППР має в своєму складі інструментарій інженерії знань, призначений для створення онтологічної системи, і програмний інструментарій, призначений для розробки нових модулів розширення виконуючої системи. Показано, що механізми виконання МАС ІЕСППР досить ефективні і мало залежать від кількості потоків виконання, при цьому особливостями даного інструментального середовища є наявність віртуальної пам'яті і, в разі використання агентами процесів на основі fibers, можливість управління розміром віртуального адресного простору, який виділяється застосунку.

Ключові слова


інструментальне середовище; програмний комплекс; мультиагентна система; підтримка прийняття рішень; експертна система; онтологічна система; віртуальне виробниче підприємство

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Шостак, И.В. Программное обеспечение для ком¬плексной автоматизации сборочного производства самолетостроительного предприятия [Текст] / И.В. Шос¬так // Системи обробки інформації - Х.: ХУПС. Вип.7(105), 2012. – С .262 – 269.

Шостак, І.В. Агрегація даних для формування ви¬робничих рішень на промислових підприємствах із вико-рис¬танням онтологічних систем [Текст] / І.В. Шостак, А.П. Собчак, Г. Фірсова, О. Кушнаренко // Траєкторія науки. – Х., 2016. – Т. 2, №3(8). – С. 1-10.

Компьютеризация информационных процессов на промышленных предприятиях [Текст] / В.Ф. Сытник, X. Срока, Н.В. Еремина и др. – К.: Техника, 1991. – 215 с.

Косенко, М.Ю. Метод идентификации ботнетов на основемногоагентного подхода [Текст] / М.Ю. Косенко, А.В. Мельников // Системный анализ и информационные технологии. – Воронеж: Вестник ВГУ, 2015. – №2. – С. 89 – 96.

Собчак, А.П. Информационная технология синтеза интегрированной системы піддержки принятия решений на виртуальном приборостроительном предпри-ятии [Текст] / А.П. Собчак, И.В. Шостак // ScienceRise. – Х., 2016. - №3/2(20). – С. 54-58.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


##submission.copyrightStatement##