ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПОБУДОВИ СИСТЕМ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ДИСПЕТЧЕРСЬКИХ СЛУЖБАХ АЕРОПОРТІВ

В.О. Темніков

Анотація


Наведено основні принципи побудови голосових системи інформаційної підтримки прийняття рішень адміністраторами диспетчерських служб аеропортів в процесі здійснення внутрішньо змінного контролю за діями авіадиспетчерів під час виконання ними функціональних обов'язків. Розроблена інформаційна система призначена для перманентної аутентифікації авіадиспетчерів і моніторингу їх психофізіологічного стану. Система функціонує в режимі реального часу.

Ключові слова


системи підтримки прийняття рішень; диспетчерські служби аеропортів; авіадиспетчер; психофізіологічний стан людини; голос

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Рамишвили Г.С. Автоматическое опознавание го-ворящего по голосу. – М.: Радио и связь, 1981. – 224 с.

Рабинер Л., Гоулд Б. Теория и применение цифро-вой обработки сигналов. – М: Мир, 1978. – 848 с.

Хайкин С. Нейронные сети. 2-e изд. Пер. с англ. – М.: Издательский дом "Вильямс", 2006. – 1104 с.

Мандель И.Д. Кластерный анализ. – М.: Финансы и статистика, 1988. – 176 с.

Donoho, D.L. De-Noising by soft-thresholding // IEEE Trans. on Inform. Theory. – Vol. 41, №3. – 1995. – P. 613-627.

Смоленцев Н.К. Основы теории вейвлетов. – М.: ДМК, 2005. − 303 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


##submission.copyrightStatement##