ВИКОРИСТАННЯ ПРЕЦЕДЕНТНО-МНОЖИННОГО ПІДХОДУ В ПРОЦЕДУРІ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МОДИФІКАЦІЙ ЛІТАКІВ

Ю.В. Бабенко, І.В. Шостак

Анотація


Розглянуто процесну модель оцінки ефективності модифікацій літаків транспортної категорії на основі прецедентно-множинного підходу. Як прецедент прийнято вважати базову модель, а у вигляді множин на основі принципу декомпозиції – незмінні параметри прецеденту і модифіковані параметри верхнього і нижнього рівнів. Під ефективністю прийнято розуміти: продуктивність, вартість життєвого циклу і критерії підтримки ухвалення рішень.

Ключові слова


модифікації літаків; теорія прецедентів; множина керованих параметрів; ефективність

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Шейнин, В. М. Роль модификаций в развитии авиационной техники [Текст] / В. М. Шейнин, В. М. Ма-каров – М.: Наука. – 1983. – 226 с.

Бабенко, Ю. В. Методы и критерии поддержки принятия решений при модификационных изменениях самолетов транспортной категории в течение жизнен-ного цикла: Монография / Ю. В. Бабенко // Публикации международного научного симпозиума «Наука и инно-вации в современном мире». – Одесса, 2017, www.sworld.education.

Братухин, А. Г. Информационные технологии в наукоемком машиностроении: Сб. ст. под общей редак-цией А. Г. Братухина. – Киев.: «Техніка». – 2001. – 709 с.

Еремеев, А. П. Поиск решения на основе прецеден-тов в интеллектуальных системах поддержки принятия решений [Текст] / А. П. Еремеев, П. Р. Варшавский // Из-вестия РН. Системы поддержки принятия решений, 2005, № 1. – С. 97 – 109.

Черноморов, Г. А. Теория принятия решений [Текст] / Г. А. Черноморов // Известия вузов. № 3, 2002. – 276 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


##submission.copyrightStatement##