АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ НЕРЕЛЯЦІЙНИМИ БАЗАМИ ДАНИХ

  • O. M. Tarasyuk
  • К. P. Taranova
  • А. V. Gorbenko
Ключові слова: NoSQL, нереляційні бази даних, моделі даних, класифікація, теорема CAP

Анотація

У статті дана загальна характеристика найбільш поширених типів нереляційних баз даних, а також виконана їхня класифікація за типами моделі даних, що використовуються, та нефункціональними характеристиками, базовими з яких є узгодженість даних, доступність та стійкість до розподілу.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. S. George. NoSQL – NOT ONLY SQL [Текст] / S. George // International Journal of Enterprise Computing and Business Systems ISSN, 2013. – 11p.
2. A Yes For a NoSQL Taxonomy [Електронний ресурс] // High Scalability. – Режим доступу: http://highscalability. com/blog/2009/11/5/a-yes-for-a-nosql-taxonomy.html.
3. Haerder, T. Principles of transaction-oriented data- base recovery [Текст] / T. Haerder, A.Reuter // ACM Com- puting Surveys. – 1983. – Vol 15(4). – P. 287 –317.
4. Обзор и сравнительный анализ систем управления нереляционными базами данных [Текст] / C.И. Лисин // Электронный журнал. Молодежный научно–технический вестник. – М.: ФГБОУ ВПО "МГТУ им. Н.Э.Баумана", 2013. – 12 с.
5. Tood Lipcon. Design Patterns for Distributed Non- Relational Databases [Текст] / Tood Lipcon. – Cloudera, 2009. – 48 p.
6. The NoSQL Alternative. [Електронний ресурс] // DA- TABASE. – Режим доступу: http://www.drdobbs.com/database/ 224900500.
7. Дмитрий Сиващенко. Распределённые хэш– таблицы на примере NoSQL СУБД Cassandra [Текст] / Дмитрий Сиващенко – М.: ДМК Пресс, 2010. – 45 с.
Опубліковано
2017-07-14
Як цитувати
Tarasyuk O.M. Аналіз особливостей та класифікація систем управління нереляційними базами даних / O.M. Tarasyuk, TaranovaК.P., GorbenkoА.V. // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 4 (44). – С. 116-118. – Режим доступу: http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/388 (дата звернення: 20.07.2018).