ВАРІАНТНИЙ СИНТЕЗУ ІЄРАРХІЇ СТРУКТУР ІНФОКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ

  • V. V. Kosenko
  • R. V. Artyukh
  • А. І. Rogovoi
Ключові слова: інфокомунікаційна мережа, синтез структури

Анотація

Розроблено схему методу варіантного синтезу структурне моделей ІКМ згідно відображенню графових структур. Формалізовано представлено завдання вибору оптимальних структур ІКМ. Визначено комплексний критерій ефективності для вирішення завдання оптимізації варіантного синтезу структур. Сформульоване завдання оптимального синтезу структури заданого рівня з урахуванням ресурсних обмежень.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Gelenbe E., Pujolle G Analysis and synthesis of com- puter systems (2nd Edition) [Теxt] // Advances in Computer Science and Engineering: Texts – Vol.4 – 2010 - 309p.
2. RFC 1122 — Требования к хостам Internet — Коммуникационные уровни [Электронный ресурс]. – Ре- жим доступа: http://rfc2.ru/1122.rfc.
3. Кучук, Г.А. Управление ресурсами инфокоммуни- каций [Текст] / Г.А. Кучук, Р.П. Гахов, А.А. Пашнев. – М.: Физматлит, 2006. – 220 с.
4. Pepelnjak, I. EIGRP Network Design Solutions: The Definitive Resource for EIGRP Design, Deployment, and Ope- ration [Теxt] / Pepelnjak I. – CiscoPress. – 2000. – 384 p.
5. Paulsen, S. Summary of the Workshop on information and communication technologies supply chain risk manage- ment / Paulsen S., Boens J. — 2012. — 21 p.
6. Кучук Г.А. Концептуальний підхід до синтезу структури інформаційно-телекомунікаційної мережі / І. В. Рубан, Г. А. Кучук, О. П. Давікоза // Системи обробки інформації. — 2013. — № 7. — С. 106-112.
7. Косенко, В.В. Моделювання технічної структури інформаційно-телекомунікаційної мережі на основі конк- ретної реалізації інформаційної структури / В.В Косенко, Н.Г. Кучук // Системи обробки інформації. – Х.: ХУПС, 2016. – №9(146). – С. 167-171.
8. Косенко, В.В. Взаємодія технічних і програмних засобів при управлінні розподілом трафіка / В.В. Косенко, Н.Г. Кучук // Системи озброєння і військова техніка. Ви- пуск 3(47) – 2016. – С. 72-75.
Опубліковано
2017-07-14
Як цитувати
Kosenko V.V. Варіантний синтезу ієрархії структур інфокомунікаційної мережі / V.V. Kosenko, R.V. Artyukh, RogovoiА.І. // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 4 (44). – С. 60-63. – Режим доступу: http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/380 (дата звернення: 20.07.2018).