ПОСТАНОВКА ТА ВИРІШЕННЯ ЗАВДАННЯ ПАРАМЕТРИЧНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ОПЕРАЦІЙ РІЗАННЯ МЕТАЛІВ

В.В. Лимаренко, І.П. Хавіна, О.М. Рисований

Анотація


На прикладі знаходження оптимальних параметрів операцій кінцевого фрезерування показана постановка і вирішення завдання з урахуванням: накопичується зносу по задній стінці інструмента; обчислюється періоду стійкості інструменту і зміни коефіцієнта корисної дії верстата. Постановка завдання здійснювалася у вигляді МОЗ з трьома цільовими функціями: собівартість операції, енергозатрат і продуктивність операцій. Результати отримані шляхом розрахунку Парето-ефективного вирішення за допомогою генетичного алгоритму FFGA. Такий підхід дозволяє вирішувати комплексно завдання реального виробництва.

Ключові слова


оптимальні параметри операції; накопичується знос інструменту; стійкість інструменту; багатокритеріальна оптимізаційна задача; Парето рішення

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Воронцов А. Л. Теоретические основы обработки металлов в машиностроении / А. Л. Воронцов, А. Ю. Ал- багачиев, Н. М. Султан-заде ; Старый Оскол : ТНТ, 2014. – 552 с.

Богуслаев А. В. Прогрессивные технологии моде- лирования, оптимизации и интеллектуальной автомати- зации этапов жизненного цикла авиационных двигателей: Монография / [А. В. Богуслаев, Ал. А. Олейник, Ан. А. Олейник, и др.] ; под ред. А. В. Богуслаев. – Запорожье : ОАО Мотор Сич, 2009. – 468 с.

Ящерицын П. И. Теория резания / П. И. Ящерицын, Е. Э. Фельдштейн, М. А. Корниевич ; Минск : Новое зна- ние, 2006. – 512 с.

Воронцов А. Л. Теоретические основы обработки металлов в машиностроении / А. Л. Воронцов, А. Ю. Ал- багачиев, Н. М. Султан-заде ; Старый Оскол : ТНТ, 2014. – 552 с.

Wenge Song. Development of predictive force models for classical orthogonal and oblique cutting and turning op- erations incorporating tool flank wear effects: PhD / Wenge Song. – Queensland University of Technology, 2006. – 208 р.

Белозеров В. А. Механика деформирования и раз- рушения при резании. Том 2. Обработка инструментами из СТМ / В. А. Белозеров, М. Х. Утешев, А. Н. Калиев ; Тюмень : ТюмНГТУ. – 2012. – 128 с.

Старков В. К. Физика и оптимизация резания материалов / В. К. Старков – М. : Машиностроение, 2009. – 640 с.

Yong Huang. Modeling of Cutting Forces Under Hard Turning Conditions Considering Tool Wear Effect / Yong Huang, Steven Y. Liang // Transactions of the ASME, MAY 2005, Vol. 127, 262-270 рр.

Milan Milutinović. Сutting Forces in Hard Turning Comprising Tool Flank Wear and its implication for the Fric- tion Between Tool and Workpiece / Milan Milutinović, Ljubodrag Tanović // Tehnički vjesnik. – 2016. – №23. – рр. 1373-1379

Tugrul Ozel. Effects of cutting edge geometry, work- piece hardness, feed rate and cutting speed on surface rough- ness and forces in finish turning / Tugrul Ozel, Tsu-Kong Hsu, Erol Zeren // International journal of Advanced Manufactur- ing Technology. – 2005. – №25. –262-269 рр.

Sandvik Coromant [Електронний ресурс] // Sand- vik Coromant – електронний каталог. – 2016. – Режим доступу до статті : http://www.sandvik. coromant.com/ru- ru/products/pages/tools.aspx.

Sandvik Coromant [Електронний ресурс] // Sand- vik Coromant – Toolguide. – 2016. – Режим доступа: http://toolguide. sandvik.coromant.com/TouchTime/

Іscar [Електронний ресурс] // Іscar – електрон- ний каталог. – 2016. – Режим доступа: http://www.iscar.com/eCatalog/Index.aspx

Іscar [Електронний ресурс] // Іscar – Machining Power. – 2016. – Режим доступа: http://mpwr.iscar.com/machiningpwr/machiningpower. wgx?vwginstance=57ced7e2c19045afb4edf6639f8a2fe5.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


##submission.copyrightStatement##