ПОСТАНОВКА ТА ВИРІШЕННЯ ЗАВДАННЯ ПАРАМЕТРИЧНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ОПЕРАЦІЙ РІЗАННЯ МЕТАЛІВ

  • V. V. Limarenko
  • I. P. Havinа
  • О. М. Rysovanyi
Ключові слова: оптимальні параметри операції, накопичується знос інструменту, стійкість інструменту, багатокритеріальна оптимізаційна задача, Парето рішення

Анотація

На прикладі знаходження оптимальних параметрів операцій кінцевого фрезерування показана постановка і вирішення завдання з урахуванням: накопичується зносу по задній стінці інструмента; обчислюється періоду стійкості інструменту і зміни коефіцієнта корисної дії верстата. Постановка завдання здійснювалася у вигляді МОЗ з трьома цільовими функціями: собівартість операції, енергозатрат і продуктивність операцій. Результати отримані шляхом розрахунку Парето-ефективного вирішення за допомогою генетичного алгоритму FFGA. Такий підхід дозволяє вирішувати комплексно завдання реального виробництва.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Воронцов А. Л. Теоретические основы обработки металлов в машиностроении / А. Л. Воронцов, А. Ю. Ал- багачиев, Н. М. Султан-заде ; Старый Оскол : ТНТ, 2014. – 552 с.
2. Богуслаев А. В. Прогрессивные технологии моде- лирования, оптимизации и интеллектуальной автомати- зации этапов жизненного цикла авиационных двигателей: Монография / [А. В. Богуслаев, Ал. А. Олейник, Ан. А. Олейник, и др.] ; под ред. А. В. Богуслаев. – Запорожье : ОАО Мотор Сич, 2009. – 468 с.
3. Ящерицын П. И. Теория резания / П. И. Ящерицын, Е. Э. Фельдштейн, М. А. Корниевич ; Минск : Новое зна- ние, 2006. – 512 с.
4. Воронцов А. Л. Теоретические основы обработки металлов в машиностроении / А. Л. Воронцов, А. Ю. Ал- багачиев, Н. М. Султан-заде ; Старый Оскол : ТНТ, 2014. – 552 с.
5. Wenge Song. Development of predictive force models for classical orthogonal and oblique cutting and turning op- erations incorporating tool flank wear effects: PhD / Wenge Song. – Queensland University of Technology, 2006. – 208 р.
6. Белозеров В. А. Механика деформирования и раз- рушения при резании. Том 2. Обработка инструментами из СТМ / В. А. Белозеров, М. Х. Утешев, А. Н. Калиев ; Тюмень : ТюмНГТУ. – 2012. – 128 с.
7. Старков В. К. Физика и оптимизация резания материалов / В. К. Старков – М. : Машиностроение, 2009. – 640 с.
8. Yong Huang. Modeling of Cutting Forces Under Hard Turning Conditions Considering Tool Wear Effect / Yong Huang, Steven Y. Liang // Transactions of the ASME, MAY 2005, Vol. 127, 262-270 рр.
9. Milan Milutinović. Сutting Forces in Hard Turning Comprising Tool Flank Wear and its implication for the Fric- tion Between Tool and Workpiece / Milan Milutinović, Ljubodrag Tanović // Tehnički vjesnik. – 2016. – №23. – рр. 1373-1379
10. Tugrul Ozel. Effects of cutting edge geometry, work- piece hardness, feed rate and cutting speed on surface rough- ness and forces in finish turning / Tugrul Ozel, Tsu-Kong Hsu, Erol Zeren // International journal of Advanced Manufactur- ing Technology. – 2005. – №25. –262-269 рр.
11. Sandvik Coromant [Електронний ресурс] // Sand- vik Coromant – електронний каталог. – 2016. – Режим доступу до статті : http://www.sandvik. coromant.com/ru- ru/products/pages/tools.aspx.
12. Sandvik Coromant [Електронний ресурс] // Sand- vik Coromant – Toolguide. – 2016. – Режим доступа: http://toolguide. sandvik.coromant.com/TouchTime/
13. Іscar [Електронний ресурс] // Іscar – електрон- ний каталог. – 2016. – Режим доступа: http://www.iscar.com/eCatalog/Index.aspx
14. Іscar [Електронний ресурс] // Іscar – Machining Power. – 2016. – Режим доступа: http://mpwr.iscar.com/machiningpwr/machiningpower. wgx?vwginstance=57ced7e2c19045afb4edf6639f8a2fe5.
Опубліковано
2017-07-14
Як цитувати
Limarenko V.V. Постановка та вирішення завдання параметричної оптимізації операцій різання металів / V.V. Limarenko, HavinаI.P., RysovanyiО.М. // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 4 (44). – С. 20-24. – Режим доступу: http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/371 (дата звернення: 20.07.2018).