МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ПАРАМЕТРАМИ БАГАТОАНТЕННИХ СИСТЕМ З ШУМОПОДІБНИМИ СИГНАЛАМИ

  • А.В. Шишацький
  • К.М. Гриценок
  • В.К. Чумак
  • А.А. Завада
Ключові слова: сигнально-кодова конструкція, швидкість передачі інформації, ймовірність бітової помилки, радіоелектронне подавлення, шумоподібні сигнали

Анотація

У статті запропоновано методику управління параметрами багатоантенних систем з шумоподібними сигналами. Зазначена методика заснована на адаптивному управлінні параметрами багатоантенних систем, що використовують шумоподібні сигнали при динамічній зміні сигнально-завадової обстановки.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Слюсар В. Cистемы МІМО: принципы построения и обработка сигналов / В. Слюсар // Электроника: Наука, Технология, Бизнес. – 2005. – № 8. – С. 52-58.
2. Кувшинов О. В. Аналіз характеристик систем радіодоступу з технологією МІМО / О. В. Кувшинов, Д. А. Міночкін // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Вип. № 3 – К.: ВІКНУ, 2006. – С. 51 – 56.
3. I. Guvenc and H. Arslan, ”On the modulation options for UWB systems”, in Proc. IEEE Military Commun. Conf. (MILCOM), vol. 2, Boston, MA, October 2003, pp. 892-897.
4. Шишацький А.В. Концепція розвитку засобів радіозв’язку збройних сил провідних країн світу / Шишацький А.В., Жук О.Г. // Збірник тез доповідей дванадцятої наукової конференції Харківського університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба “Новітні технології - для
захисту повітряного простору” :тези доповідей, 13-14 квітня 2016 року. -X.:ХУПС ім. І. Кожедуба, 2016. – С.213.
5. Кувшинов О.В. Методологія оперативного управління радіоресурсом військових систем радіозв’язку/ О.В.Кувшинов // V-та науково-технічна конференція „Пріоритетні напрямки розвитку телекомунікаційних систем та мереж спеціального призначення” 20-21 жовтня 2010 року, доповіді та тези доповідей, К., ВІТІ НТУУ „КПІ”. - 2010.-С. 23-28.
6. Шишацький А. В. Аналіз існуючих методів оцінки стану каналу зв’язку / Шишацький А.В., Лютов В.В.// VІ Науково-технічна конференція “Проблемні питання розвитку озброєння та військової техніки”.- Київ 2015.- С398.
7. Шишацький А.В. Удосконалена методика оцінювання параметрів сигналів з цифровими видами модуляції/ Шишацький А.В., Лютов В.В. ,Жук О.Г., Животовський Р.М./Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. — 2016. — № 4(25). — С. 117-121.
8. Шишацький А. В. Алгоритм вибору робочих частот для засобів військового радіозв’язку в умовах впливу навмисних завад / А. В. Шишацький, В. В. Ольшанський, Р. М. Животовський // Системи озброєння і військова техніка. – 2016. – № 2. – С. 62-66.
9. Шишацький А.В. Методика вибору резервних робочих частот в системах радіозв’язку з псевдовипадковою перестройкою робочої частоти/ А.В. Шишацький, О.В .Кувшинов // Дванадцята наукова конференція Харківського університету Повітряних Сил імен Івана Кожедуба “Новітні технології - для захисту повітряного простору ”, тези доповідей, 13-14 квітня 2016 року. -X.:ХУПС ім. І. Кожедуба, – 2016. – с.214.
10. Животовський Р.М. Методика вибору раціональних значень параметрів сигналу для безпілотних авіаційних комплексів з прогнозуванням стану каналів управління та передачі даних / Р.М.Животовський // Системи управління, навігації та зв’язку — 2016. — П.: ПНПУ ім. Ю. Кондратюка № 1(37)— С. 120-125.
11. R. Tesi, M. Hamelainen, J. linatti, and V. Hovinen, ”On the influence of pulsed jamming and coloured noise in UWB transmission”, in Proc. Finnish Wireless Commun. Workshop (FWCW), Espoo, May 2002.
12. M. G. Di Benedetto, L. De Nardis, M. Junk, and G. Giancola, ”(UWB)2: uncoordinated, wireless, baseborn medium access control for UWB communication networks”, Journal of Mobile Networks and Applications, vol. 10, no. 5, pp. 663-674, October 2005.
13. I. Maravic and M. Vetterli, ” Sampling and reconstruction methods for signals of finite rate of innovation in the presence of noise”, IEEE Transactions on Signal Processing, vol. 53, no. 8, pp. 2788-2805, August 2005.
Опубліковано
2017-05-17
Як цитувати
Шишацький А.В. Методика управління параметрами багатоантенних систем з шумоподібними сигналами / А.В. Шишацький, К.М. Гриценок, В.К. Чумак, А.А. Завада // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 3 (43). – С. 143-145. – Режим доступу: http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/344 (дата звернення: 21.05.2018).

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)