МУЛЬТИСТАНДАРТНА СИСТЕМА ТРАНКІНГОВОГО ЗВ’ЯЗКУ НА ОСНОВІ ПЕРСПЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

  • І.І. Слюсарь
  • В.І. Слюсар
  • В.Г. Смоляр
  • С.В. Волошко
Ключові слова: транкінгові системи радіозв’язку, цифрове діаграмоутворення, N-OFDM, OFDM

Анотація

У роботі розглянуті особливості побудови перспективних транкінгових систем радіозв'язку. На основі аналізу характеристик існуючих систем визначено основні недоліки та обмеження при роботі в різних умовах. В ході досліджень були визначені пріоритетні напрямки їх подальшого розвитку. Наведено результати математичного моделювання основних параметрів перспективної базової станції з точки зору забезпечення мультистандартності.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Про затвердження плану першочергових заходів щодо створення Національної мережі мобільного зв’язку державних органів на 2015 рік / Розпорядження КМУ від 20 травня 2015 р. № 523-р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/523-2015-%D1%80.
2. Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Release 2; Designer's Guide; TETRA High-Speed Data (HSD); TETRA Enhanced Data Service (TEDS) [Electronic resource] / ETSI TR 102 580 V1.1.1 (2007-10). Technical Report. – Last access: http://www.etsi.org/deliver/etsi_tr/102500_102599/102580/01.01.01_60/tr_102580v010101p.pdf.
3. APCO P25 (Project 25) [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/APCO_P25.
4. Слюсарь І.І. Визначення пріоритетного ряду характеристик системи 5G на основі методу аналізу ієрархій. / І.І. Слюсарь, В.І. Слюсар, Р.В. Кулик. // Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління: матеріали 6-ї міжнародної науковотехнічної конференції. – Полтава: ПолтНТУ; Баку: ВА ЗС АР; Кіровоград: КЛА НАУ; Х.: ДП «ХНДІ ТМ», 21-22 квітня 2016 р. – C. 59.
5. Converged Solutions for Next Generation Optical Access / I. Sliusar, V. Slyusar, S. Voloshko, V. Smolyar // IEEE Second International Scientific-Practical Conference «Problems of Infocommunications. Science and Technology» (PICS&T2015). – Kharkiv. – October 13-15, 2015. – P. 149-152.
6. Цифровая транкинговая система радиосвязи Motorola Dimetra IP Compact [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.sagatelecom.ru/radiosystems/digital_systems/ dimetra_ ip_compact.php.
7. TetraNode access networks [Electronic resource] / Rohill. – Last access: http://www.rohill.nl/products/accessnetworks.
8. The power of true scalability with a TETRA system [Electronic resource] / Damm Cellular Systems A/S. – Last access: http://www.damm.dk/products/tetraflex-system-/.
9. Пат. 47918А Україна, МПК H04J 1/00 (2002.07). Спосіб частотного ущільнення вузькосмугових інформаційних каналів / Слюсар В.І., Смоляр В.Г., Слюсар І.І.; заявники та власники Слюсар В.І., Смоляр В.Г., Слюсар І.І. – № u2001117512; заявл. 05.11.2001; опубл. 15.07.02, Бюл. №7.
10. Слюсар В.И. Неортогональное частотное мультиплексирование (N-OFDM) сигналов. Ч. 1. / В.И. Слюсар. // Технологии и средства связи. – 2013. – №5. – C. 61-65.
11. ETSI EN 302 755 v1.3.1 (2012-04) Frame structure channel coding and modulation for a second generation digital terrestrial television broadcasting system (DVB-T2) / ETSI. [Electronic resource] – Last access: http://telcogroup.ru/files/materials-pdf/DVB_standards/DVBT/a122_DVBT2_spec.pdf.
12. Слюсар В.И. Системы MIMO: принципы построения и обработка сигналов. / В.И. Слюсар. // Электроника: наука, технология, бизнес. – 2005. – №8. – С. 52-58.
13. Вишневский В.М. Широкополосные беспроводные сети передачи информации / В.М. Вишневский. – М.: Техносфера, 2005. – С. 498-569.
14. Слюсар В.И. Внедрение PCI Express в CompactPCI – попытка №2. / Слюсар В.И., Троцько А.А. // Электроника: наука, технология, бизнес. – 2010. – № 7. – C. 72-81.
Опубліковано
2017-05-17
Як цитувати
Слюсарь І.І. Мультистандартна система транкінгового зв’язку на основі перспективних технологій / І.І. Слюсарь, В.І. Слюсар, В.Г. Смоляр, С.В. Волошко // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 3 (43). – С. 133-138. – Режим доступу: http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/342 (дата звернення: 21.05.2018).