АНАЛІЗ МЕТОДУ НАЙМЕНШИХ КВАДРАТІВ ПРИ ЗАШУМЛЕНОСТІ СИГНАЛІВ

  • М.М. Гонтар
  • А.М. Сільвестров
  • Д.М. Нелюба
Ключові слова: метод найменших квадратів, зміщення оцінок, згладжуючий фільтр

Анотація

Беручи метод найменших квадратів (МНК) як базовий при обробці зашумлених сигналів розглядаємо вплив співвідношення сигнал-шум на зміщення оцінок реальних даних. Також було розглянуто узагальнений метод найменших квадратів (УМНК) для зважених (відфільтрованих) даних. Показано, що для кожних конкретних випадків існує оптимальне значення згладжуючого ефекту фільтра, за якого норма зміщення буде мінімальною. Отримано, що чим далі рознесені спектри спектри сигналу і перешкоди, тим краще оцінки квазіоптимального УМНК.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Калашников В.В. Сложные системы и методы их анализа. – М.: Знание, 1980. – 64 с.
2. Сільвестров А.М. Розв’язання задачі ідентифікації з допомогою сигнального і параметричного підходів / А. М. Сільвестров, М. М. Гонтар, Д. М. Нелюба // Тези 68-ї наук. конф. професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету, (Полтава, 19 квіт. – 13 трав. 2016 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – Т. 1. - С. 11-13.
3. Зайцев Г. Ф. Теорія автоматичного управління / Г.Ф. Зайцев, В.К. Стеклов, О.І. Бріцький. – К.: Техніка, 2002. – 688 с.
4. Гонтар М.М. Нестійкі нестаціонарні системи як об’єкти керування та їх ідентифікація / М.М. Гонтар, Д.М. Нелюба // Електронні та мехатронні системи: теорія, інновації, практика : матеріали ІІ Всеукр. наук.- практ. Інтернет-конф., 17-18 листопада 2016 р., Полтава / Полт. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка [та ін.] – Полтава, 2016. – C. 71-73.
5. Лайонс Р. Цифровая обработка сигналов: Второе издание / Лайонс Р. – М.: ООО «Бином-Пресс», 2007. – 656 с.
Опубліковано
2017-05-17
Як цитувати
Гонтар М.М. Аналіз методу найменших квадратів при зашумленості сигналів / М.М. Гонтар, А.М. Сільвестров, Д.М. Нелюба // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 3 (43). – С. 129-132. – Режим доступу: http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/341 (дата звернення: 21.05.2018).

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)