МОДЕЛЬ ЗАДАЧІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЩОДО ВИБОРУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЛОГІСТИЧНОГО ЦИКЛУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ СИСТЕМИ

Д.Е. Лисенко

Анотація


Для формалізованого подання задачі оцінювання проекту розвитку організаційно-технічної системи, пропонується модель, що дозволяє систематизувати процедуру аналізу бізнес-процесів з різним ступенем деталізації й на різних етапах логістичного циклу залежно від конкретних особливостей системи. Сформовано ієрархічну модель задачі, її основні характеристики визначені в теоретико-множинному поданні. Формалізовано основні принципи ефективного вибору рішень та оцінки реалізовності програми розвитку організаційно-технічної системи.

Ключові слова


програма розвитку;організаційно-технічна система;бізнес-процеси;логістичний цикл;формалізована модель

Повний текст:

PDF

Посилання


Кудж, С. А. Администрирование информационных систем [Текст] /С. А. Кудж. – М.: УПП «Репрография» МИИГАиК, 2009. – 72 с

Батьковский, А.М. Управление инновационным развитием предприятий радиоэлектронной промышленности [Текст] / А.М. Батьковский. – М.: ОнтоПринт, 2010. – 248 с.

Нагорна, Ю. А. Теоретичні аспекти розвитку підприємств у сучасних умовах [Текст] / Ю.А. Нагорна, Т.М. Янковець //Вісник Київського національного університету

технологій та дизайну. – 2015. - №2 (85). – С. 108 – 113.

Кузякова, Т.В. Совершенствование методов оценки технического уровня произвдства на машиностроительных предприятиях [Текст] / Т.В. Кузякова // Известия

ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2009. – С. 71-77.

Хома, І. Б. Теоретичні аспекти формування структури технологічного оновлення машинобудівних підприємств[Текст] / І. Б. Хома І. Б., Г.І Біла //Економічний простір. – 2015. – №. 98. – С. 249-262.

Fernando, E. A. Development Of Mathematical Model To Select Best Technological Parameters In Sizing [Текст] / E. A. Fernando, T. S. Jayawardana // Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology. – 2015. – Vol. 2. – №. 6. – pp. 1314 – 1322

Попов, А.В. Декомпозиционный анализ логистических систем [Текст] / Попов А.В., Западня К.О // Авіаційно-космічна техніка і технологія. – 2003. – №38/3. – С. 157-161.

Елизева, А.В. Формализованное представление информационных взаимосвязей логистических задач производственного предприятия [Текст] / А.В. Елизева, О.В. Малеева, Э.В. Лысенко // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2011. – №2 (50). – С.132 – 138.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


##submission.copyrightStatement##