МОДЕЛЬ ЗАДАЧІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЩОДО ВИБОРУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЛОГІСТИЧНОГО ЦИКЛУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ СИСТЕМИ

  • D. E. Lysenko
Ключові слова: програма розвитку, організаційно-технічна система, бізнес-процеси, логістичний цикл, формалізована модель

Анотація

Для формалізованого подання задачі оцінювання проекту розвитку організаційно-технічної системи, пропонується модель, що дозволяє систематизувати процедуру аналізу бізнес-процесів з різним ступенем деталізації й на різних етапах логістичного циклу залежно від конкретних особливостей системи. Сформовано ієрархічну модель задачі, її основні характеристики визначені в теоретико-множинному поданні. Формалізовано основні принципи ефективного вибору рішень та оцінки реалізовності програми розвитку організаційно-технічної системи.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Кудж, С. А. Администрирование информационных систем [Текст] /С. А. Кудж. – М.: УПП «Репрография» МИИГАиК, 2009. – 72 с
2. Батьковский, А.М. Управление инновационным развитием предприятий радиоэлектронной промышленности [Текст] / А.М. Батьковский. – М.: ОнтоПринт, 2010. – 248 с.
3. Нагорна, Ю. А. Теоретичні аспекти розвитку підприємств у сучасних умовах [Текст] / Ю.А. Нагорна, Т.М. Янковець //Вісник Київського національного університету
технологій та дизайну. – 2015. - №2 (85). – С. 108 – 113.
4. Кузякова, Т.В. Совершенствование методов оценки технического уровня произвдства на машиностроительных предприятиях [Текст] / Т.В. Кузякова // Известия
ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2009. – С. 71-77.
5. Хома, І. Б. Теоретичні аспекти формування структури технологічного оновлення машинобудівних підприємств[Текст] / І. Б. Хома І. Б., Г.І Біла //Економічний простір. – 2015. – №. 98. – С. 249-262.
6. Fernando, E. A. Development Of Mathematical Model To Select Best Technological Parameters In Sizing [Текст] / E. A. Fernando, T. S. Jayawardana // Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology. – 2015. – Vol. 2. – №. 6. – pp. 1314 – 1322
7. Попов, А.В. Декомпозиционный анализ логистических систем [Текст] / Попов А.В., Западня К.О // Авіаційно-космічна техніка і технологія. – 2003. – №38/3. – С. 157-161.
8. Елизева, А.В. Формализованное представление информационных взаимосвязей логистических задач производственного предприятия [Текст] / А.В. Елизева, О.В. Малеева, Э.В. Лысенко // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2011. – №2 (50). – С.132 – 138.
Опубліковано
2017-05-17
Як цитувати
Lysenko D.E. Модель задачі прийняття рішень щодо вибору бізнес-процесів логістичного циклу організаційно-технічної системи / D.E. Lysenko // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 3 (43). – С. 88-92. – Режим доступу: http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/331 (дата звернення: 20.07.2018).