МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ОПЕРАТИВНОГО ПЕРЕРОЗПОДІЛУ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ РЕСУРСІВ В ГІПЕРКОНВЕРГЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

  • Н.Г. Кучук
  • С.М. Нечаусов
Ключові слова: e-learning, непередбачена ситуація, навчальний ресурс

Анотація

У статті запропонована математична модель процесу оперативного перерозподілу ресурсів, що орієнтована на гіперконвергентну архітектуру базового програмно-апаратного середовища. Модель зорієнтована на середовище обслуговування електронних освітніх ресурсів. Модель враховує територіальну розподіленість необхідних освітніх ресурсів, ієрархію органів управління та пріоритетність завдань. Перерозподіл ресурсів орієнтований на виконання цілей і завдань e-learning  при виникненні непередбаченої ситуації.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Riverbed Hyper-converged Edge [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.riverbed.com/documentrepository/white-paper--riverbed-hyper-converged-edge.html.

2. Время конвергентных інфраструктур [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.osp.ru/os/2012/04/13015754.

3. В чем преимущество гиперконвергентных систем? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.convergedsystem.ru/portfel-produktov-hpconvergedsystem/giperkonvergentnye-sistemy.

4. https://www.onlinelearningsurvey.com.

5. Udaya Sri K., Vamsi Krishna T.V. E-Learning : Technological Development in Teaching for school kids // International Journal of Computer Science and Information Technologies. — 2014. — P. 61.24-61.26.

6. Ваганов П.А. Катастрофоведение / П.А. Ваганов. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2003. – 124 с.

7. Архипова Н.И. Управление в чрезвычайных ситуациях. 3-е изд., перераб. и доп / Н.И. Архипова, В.В. Кульба. – М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 2012. – 352 с.

8. Кучук Г.А. Метод оценки характеристик АТМтрафика / Г.А. Кучук // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, – 2003. – № 6. – С. 44-48.

9. Кучук, Г.А. Управління трафіком мультисервісної розподіленої телекомунікаційної мережі / ГА Кучук // Системи управління, навігації та зв’язку.– 2007.– Вип 2. – С. 18-27.

10. Кучук Н.Г. Обобщенная математическая модель процесса оперативного управления ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций глобального характера / Н.Г. Кучук // Системи обробки інформації. – Х.: ХУПС, 2015. – Вип. 3 (128). – С. 140-143.
Опубліковано
2017-05-17
Як цитувати
Кучук Н.Г. Математична модель процесу оперативного перерозподілу обчислювальних ресурсів в гіперконвергентному середовищі / Н.Г. Кучук, С.М. Нечаусов // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 3 (43). – С. 80-83. – Режим доступу: http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/329 (дата звернення: 21.05.2018).