ОСНОВНІ АСПЕКТИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЮ МЕРЕЖЕЮ

  • В.В. Жебка
  • С.М. Шевченко
  • В.В. Онищенко
Ключові слова: телекомунікаційна мережа, система управління, математична модель, система передачі інформації

Анотація

У статті розглянуті принципи та етапи управління телекомунікаційною мережею. Спираючись на дослідження в технічній літературі, проаналізовані різні підходи до сучасних телекомунікаційних мереж та управління ними. Проаналізовані етапи управління телекомунікаційною мережею. Охарактеризовано математичне моделювання процесу управління телекомунікаційною мережею.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Алексеев Е.Б. Проектирование и техническая эксплуатация цифровых телекоммуникационных систем и сетей. Учебное пособие для вузов / Е.Б. Алексеев, В.Н. Гордиенко, В.В. Крухмалев и др. – М.: Горячая линия – Телеком, 2008. – 392 с.
2. Беркман Л.Н. Підходи до побудови систем управління мережами наступного покоління / Л.Н. Беркман, Г.Ф. Колченко, О.Г. Варфоломеєва, О.А. Маркіна// Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку. – 2007. – № 1. – С.11-19.
3. Болтянский В. Г. Математические методы оптимального управления / В. Г. Болтянский. – М. : Наука, 1969. – 363 с.
4. Жебка В.В. Реалізація мережі майбутнього в Україні / В.В. Жебка // Вісник ДУІКТ. – К.: ДУТ, 2013. - №4. – С. 73-78.
5. Жебка В.В. Сучасні системи управління інфокомунікаційною мережею, як складним об’єктом / В.В. Жебка // Наукові записки українського науководослідного інституту зв’язку. – К.: УНДІЗ, 2013. – №3(27). – С. 80-86.
6. Коновалов Г.В. Многомерные сети - будущее инфокоммуникационных сетей / Г.В. Коновалов // Электросвязь – 2008 – № 4. – С. 23-29.
7. Растригин Л. А. Современные принципы управления сложными объектами / Л. А. Растригин – М. : Сов. радио, 1980. – 232 с.
Опубліковано
2017-05-17
Як цитувати
Жебка В.В. Основні аспекти математичного моделювання процесу управління телекомунікаційною мережею / В.В. Жебка, С.М. Шевченко, В.В. Онищенко // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 3 (43). – С. 77-79. – Режим доступу: http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/328 (дата звернення: 20.05.2018).