СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СТВОРЕННІ ВІРТУАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВІДДАЛЕНОГО ДОСТУПУ ПРИ ІНЖЕНЕРНІЙ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО НАПРЯМКУ

  • Н.В. Єрмілова
  • О.С. Остапенко
Ключові слова: дистанційне навчання, лабораторний стенд, віртуальний прилад, технічні засоби вимірювань

Анотація

Розглянуто сучасні методи лабораторних досліджень при дистанційному навчанні, їх переваги та недоліки, використання віртуальних вимірювальних лабораторій в навчальному процесі. Запропоновано навчальну віртуальну вимірювальну лабораторію з курсу «Основи метрології та електричних вимірювань». Встановлено, що виконання віртуальних лабораторних робіт у поєднанні з вивченням реального обладнання, реальних явищ і процесів суттєво підвищує рівень знань, умінь та навичок студентів.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Лурье М.С. Имитационное моделирование схем преобразовательной техники. / М.С. Лурье, О. М. ЛурьеКрасноярск: СибГТУ, 2007. - 138 с.
2. Мазур М.П. Особливості розробки віртуальних практичних інтерактивних засобів навчання дисциплін для дистанційного навчання / М.П. Мазур, С.С. Петровський, М.Л. Яновський // Інформаційні технології в освіті. – 2010. – № 7. – С. 40 – 46.
3. Віртуальні лабораторії як інструмент навчальної та наукової діяльності / О.В Семеніхіна., В.Г. Шамоня // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2011. – № 1 (11). – С. 341 – 345.
4. Сав’юк Л.О. Проектування віртуальних лабораторних практикумів в структурі систем дистанційного навчання / Л.О.Сав’юк, А.О.Рогач // Матеріали ІV міжн. НПК “Сучасні інформаційні системи і технології”, Суми, 2012. – Суми, 2016. – С. 120-121.
5. Метрологія та вимірювальна техніка: Підр. / Є.С. Поліщук, М.М. Дорожовець, В.О. Яцук, В.М. Ванько. – Львів : Бескид біт, 2012.- 544 с.
6. Дьяконов В.П. MATLAB 6/6.1/6.5 + Simulink 4/5. Основы применения. – СОЛОН-Пресс, 2004.
7. Клименко А.М. Віртуальні прилади у вимірювальній лабораторії / А.М. Клименко, В.В. Стаднік, Ю.І. Скорін // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Інформатика та моделювання. – Х. : НТУ "ХПІ". – 2012. – № 38. – С. 84-92
Опубліковано
2017-05-17
Як цитувати
Єрмілова Н.В. Сучасні інформаційні технології у створенні віртуального освітнього середовища віддаленого доступу при інженерній підготовці фахівців електротехнічного напрямку / Н.В. Єрмілова, О.С. Остапенко // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 3 (43). – С. 73-76. – Режим доступу: http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/327 (дата звернення: 21.05.2018).