ФАКТОРИ АУТЕНТИФІКАЦІЇ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ТА УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ

  • Б.М. Резанов
  • С.С. Бульба
  • Д.В. Шокотько
Ключові слова: аутентифікація, СКУД, біометрика, захист

Анотація

У статті розглянуті базові фактори процесу аутентифікації у системі контролю та управління доступу. Проведено порівняння факторів за позитивними та негативними показниками, що дає змогу чіткіше представити ризики які притаманні процесу аутентифікації у сучасних системах захисту різних форм власності.

Посилання

1. Rigney C., Willens S., Rubens A., Simpson W. Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS). // RFC 2865, 2000.
2. Выбор поставщика решения двухфакторной аутентификации [Електронний ресурс] // Habrahabr.ru – Режим доступу: https://habrahabr.ru/post/238589/
3. Белкин П.Ю., Михайлский О.О., Першаков А.С. Программно-аппаратные средства обеспечения информационной безопасности. Защита программ и данных: Учеб. пос. для вузов. – М.: Радио и связь. – 1999. – 168 с.
4. Маквитти Л. Федеративное управление идентификацией пользователей // Сети и системы связи, 2013. No 13.. URL : http://www.ccc.ru.
5. Agarwal S., Sprick B., Wortmann S. Credential Based Access Control for Semantic Web Services. // AAAI Spring Symposium, 2004.
Опубліковано
2017-05-17
Розділ
Статті