АНАЛІЗ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ ВИЯВЛЕННЯ ВТОРГНЕНЬ В ІНФОРМАЦІЙНУ СИСТЕМУ

  • В.В. Бєрковський
  • О.С. Безсонов
Ключові слова: системи виявлення, системи вторгнення, вторгнення, мережі, сигнатури, системні аномалії, інформаційна атака

Анотація

В статті аналізуються загрози та класифікує методи виявлення вторгнень в інформаційну систему. Виявлені недоліки пов'язані зі структурою СВВ та недоліки реалізації методів виявлення. Для підвищення ймовірності виявлення атак на ІС найперспективнішим буде використання комбінованого методу, а також створення уніфікованої СВВ для захисту як комп’ютерів так і мобільних пристроїв. Визначені подальші напрямки вдосконалення пов'язані з усуненням недоліків сучасних СВВ. Використання сигнатурного методу та методу виявлення аномалій забезпечують додатковий рівень захисту інформаційної системи, доповнюючи "традиційні" засоби захисту для мобільних пристроїв.

Посилання

1. Классификация угроз информационной безопасности [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.studfiles.ru/preview/6006132/page:2.
2. Закон України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».
3. Введение в информационную безопасность. Компьютеры: преступления, признаки уязвимости и меры защиты [Електронний ресурс] Режим доступу http://www.bezpeka.com/ru/lib/sec/gen/art344.html.
4. FAT [Електронний ресурс] Режим доступу https://ru.wikipedia.org/wiki/FAT.
5. Статистика мобильных операционных систем: популярность Android, первые проблемы Apple [Електронний ресурс] Режим доступу http://www.itrew.ru/windows/statistika-operacionnykh-sistem-za-ap.html.
6. Лукацкий А. Обнаружение атак. — СПб.: БХВПетербург, 2001. – 624 с.
7. Технологии обнаружения вторжений [Електронний ресурс] Режим доступу https://www.bytemag.ru/articles/detail.php?ID=6850&sphrase_id=3833171.
8. J.P. Anderson, Computer Security Threat Monitoring and Surveillance // James P. Anderson Co., Fort Washington, PA, April. 1980.
9. Городецкий В.И., Котенко И.В., Карсаев О.В., Хабаров А.В. Многоагентные технологии комплексной защиты информации в телекоммуникационных системах. ISINAS. 2000.
10. Бараматова И. С. Зайцева Е. В. Состояние и перспективы развития систем обнаружения компьютерных вторжений // Горный информационно-аналитический
бюллетень (научно-технический журнал). Вып. S6. 2011
11. Кількість мобільних пристроїв з інтернетом скоро перевищить населення Землі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://fmf.udpu.org.ua/novyny-suchasnoinauky/593-kilkist-mobilnykh-prystroiv-na-zemliperevyshchyla-kilkist-liudei.
Опубліковано
2017-05-17
Розділ
Статті