ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АЛГОРИТМУ КЕРУВАННЯ РЕЖИМАМИ РОБОТИ ТРАНСПОРТНОГО АГРЕГАТУ

  • М.Л. Шуляк
  • А.Т. Лебедев
  • М.П. Артьомов
  • В.П. Мальцев
Ключові слова: транспортний агрегат, динамика агрегата, центр масс, ускорение.

Анотація

В роботі обґрунтовано режим постійної швидкості, як найкращій з позиції енергозбереження, запропоновано алгоритм керування режимами роботи агрегату та інформаційний комплекс для його реалізації. Проведеними експериментальними дослідженнями встановлено, що функціонування агрегату в режимі, котрий найбільш наближений до постійної швидкості, є найкращим з позиції паливної економічності. Також підтверджено вплив зміни маси вантажу на функціональні параметри транспортного агрегату.

Посилання

1. Шуляк М.Л. Оцінка функціонування сільськогосподарського агрегату за динамічними критеріями / М.Л. Шуляк, А.Т. Лебедєв, М.П. Артьомов, Є.І. Калінін // Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів – 2016. – № 4. – С. 218 – 226.
2. Подригало М.А. Оценка дополнительных энергетических потерь при установившемся режиме движения транспортно тяговых машин / М.А. Подригало, Н.П. Артемов, Д.В. Абрамов, М.Л. Шуляк // Механіка та машинобудування «ХПІ». – Харків: ХПІ, 2015. – Вип. № 9. – С. 98 – 107.
3. Шуляк М.Л. Вибір оптимального режиму функціонування агрегату на основі динамічних параметрів / М.Л. Шуляк // Інженерія природо користування – 2015. – № 2 (4). – С. 85 – 91.
4. Шуляк М.Л. Вибір раціонального режиму роботи МТА на основі аналізу еліпсоїда функціонування / М.Л. Шуляк // Інженерія природо користування – 2016. – № 2 (6). – С. 99 – 104.
5. Гельфанд Н.М., Фомин С.В. Вариационные исчисление. – М.: Физматгиз, 1961. – 238 с.
6. Шуляк М.Л. Область функціонування машинотракторного агрегату, що апроксимована поверхнею другого порядку / М.Л. Шуляк // Технічні науки: зб. наук. праць ВНАУ. – Вінниця: ВНАУ, 2016. – Вип. 1(93), т. 1. – С. 28 – 31.
Опубліковано
2017-05-17
Розділ
Статті