СИНТЕЗ ВИЯВЛЮВАЧА ПОСЛІДОВНОСТЕЙ СИГНАЛІВ ЗАПИТУ НЕСИНХРОННОЇ МЕРЕЖІ СИСТЕМ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

  • І.В. Свид
  • І.А. Штих
Ключові слова: сигнал запиту, система ідентифікації, навмисні корельовані завади

Анотація

Синтезовано виявлювач синхронних послідовностей сигналів запиту несинхронної мережі систем ідентифікації повітряних об’єктів, що дозволяє перейти від обслуговування в літаковому відповідачі сигналу запиту до обслуговування запитувача і, як наслідок, суттєвим чином зменшити обслуговування навмисних корельованих завад та підвищити завадостійкість як відповідачів, так і систем ідентифікації загалом.

Посилання

1. Теоретичні основи побудови завадозахищених систем інформаційного моніторингу повітряного простору / В.В. Ткачев, Ю.Г. Даник, С.А. Жуков та інш. – К.: МОУ, 2004. – 271 с.
2. Обод І.І. Інформаційна мережа систем спостереження повітряного простору / І.І. Обод, О.О. Стрельницький, В.А. Андрусевич. – Х.: ХНУРЕ, 2015. – 270 с.
3. Обод І.І. Завадозахищеність запитальних систем спостереження повітряного простору / І.І. Обод, І.В. Свид, І.А. Штих – Х.: ХНУРЕ, 2014. – 310 с.
Опубліковано
2017-05-17
Розділ
Статті