АВТОМАТИЗОВАНЕ КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ВОДИ

  • В.В. Борщ
  • О.Б. Борщ
  • О.В. Шульга
Ключові слова: доза ультрафіолетового знезараження, потік води, автоматизована система керування, електропривод, енергозбереження

Анотація

Запропонована оригінальна методика керування дозою ультрафіолетового знезараження потоку води автоматизованою системою частотно-регульованого електропривода.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Алексеев Л.С. Контроль качества воды: Учебник. – 4-е узд., перераб. и доп. ИНФРА-М, 2009. – 159 с.
2. Беленький С.М. и др. Технология обработки и розлива минеральных вод. Агропромиздат, 1990. – 151 с.
3. ДСТУ 4808-2007 “Джерела централізованого питного водопостачання. Гігієнічні та екологічні вимоги щодо якості води і правила вибирання”. – К.: Знання, 2008. – 75 с.
4. Борщ В.В., Борщ О.Б., Шульга О.В. Автоматизована вихрова установка знезараження води ультрафіолетовим випромінюванням. Тези 63-ї наукової конференції. Том 1. – Полтава: ПолтНТУ, 2011. – С. 32.
5. Власенко О.І., Борщ В.В., Борщ О.Б., Бенда С.І., Шульга О.В. Енергозберігаючий автоматизований електропривод установки ультрафіолетового знезараження води // ІV Всеукраїнської НПК «Проблеми й перспективи розвитку академічної та університетської науки», 8 – 9 грудня 2011 року – Полтава: ПолтНТУ, 2011. – С. 81-83.
6. Деклараційний патент України № 7835 дата публ. 15.07.2005. Тимченко А.С., Бондар В.В., Сергутіна С.Ю. "Пристрій для знезаражування рідини". Інст. Гематології АМН.
7. Патент України № 27058 дата публ. 10.10.2007 Колотило В.Д., Кобилянський В.Я., Паболков В.В., Максимова О.Е., Чорний А.П. "Система знезараження питної води ультрафіолетовим опроміненням".
8. Патент України № 57812 дата публ. 10.03.2011. Бездєнєжних І.Б., Бездєнєжних Л.А., Глушко Н.Ю. "Установка для знезараження води ультрафіолетовим випромінюванням".
9. Патент України № 104519 дата публ. 10.02.2016. Власенко О.І., Велещук В.П., Власенко З.К., Киселюк М.П., Борщ В.В., Борщ О.Б., Шульга О.В., Пугач М.В., Нелюба Д.М., Даулєтмуратов Б. Енергозберігальна установка для знезараження води ультрафіолетовим випромінюванням.
10. Закладний О.М., Праховник А.В., Соловей О.І. Енергозбереження засобами промислового електропривода: Навчальний посібник. – К: Кондор, 2005. – 408 с.
Опубліковано
2017-05-17
Як цитувати
Борщ В.В. Автоматизоване керування процесом знезараження води / В.В. Борщ, О.Б. Борщ, О.В. Шульга // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 3 (43). – С. 11-13. – Режим доступу: http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/311 (дата звернення: 21.05.2018).

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)