Увійдіть на сайт або Реєстрація, щоби мати можливість подавати статті.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word.
  • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

Керівництва для авторів

Схема оформлення статейу фахові наукові видання

 УДК (кегль – 12 пт)

 ¬––   пустий рядок – 10 пт

 

 А.А. Іванов1, Б.Б. Петров2 (кегль – 12 пт)

 ¬––   пустий рядок – 8 пт

 

 1Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків
2Національна академія оборони України, Київ (кегль – 1
2 пт, накреслення – курсив)

 ¬––   пустий рядок – 12 пт

 

НАЗВА СТАТТІ (КЕГЛЬ – 12 ПТ; НАКРЕСЛЕННЯ – “НАПІВЖИРНЕ”, ПО ЦЕНТРУ)

 ¬––   пустий рядок – 12 пт

 
Анотація (мовою основного тексту статті, обсяг – не менше 500 знаків): кегль – 10 пт; накреслення – “курсив”, відступ першого рядка абзацу – 0,75 см; вирівнювання – за шириною).

 ¬––   пустий рядок – 9 пт

 

Ключові слова: декілька ключових слів мовою статті (кегль – 10 пт; накреслення – “курсив”, вирівнювання – за шириною).

 
 

 ¬––   пустий рядок – 12 пт

 
 


Вимоги до набору

 Формат аркуша: А4 (21×29,7 см).

Параметри сторінки (відступи від краю): зліва – 2,25 см; справа – 2,25 см; зверху – 2 см; знизу – 2,5 см.

       Шрифт статті Times New Roman; накреслення – пряме; кегль – 10 пт  міжрядковий інтервал (множник) – 1,1.

Текст статті розташовується у два стовпчики однакової ширини – 8 см, відстань між стовпчиками – 0,5 см; відступ першого рядка абзацу – 0,75 см; вирівнювання – за шириною.

Підзаголовок (кегль – 12 пт): накреслення – напівжирне; відступів немає; вирівнювання – центроване; зверху та знизу відокремлюється 6 пунктами.

Не використовуйте для форматування тексту пропуски, табуляцію тощо. Не встановлюйте ручне перенесення слів, не використовуйте колонтитули. Між значенням величини та одиницею її вимірювання ставте нерозривний пропуск (Ctrl + Shift + пропуск).

УВАГА! Остання сторінка статті заповнюється не менш, ніж на 3/4.

Набір формул: редактор формул Ms Equation.
Забороняється використовувати для набору формул графічні об'єкти, кадри й таблиці.

В меню “Размер® Определить” ввести такі розміри:

Обычный            – 10 пт;           Крупный индекс  – 8 пт;

Мелкий индекс  – 7 пт;             Крупный символ  – 14 пт;

Мелкий символ  - 10 пт.

Стиль формул – прямий, тобто в  меню  Стиль  ®  Определить”  поля <span style="font-size: 9.0pt; color: black; mso-ansi-langua

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.