Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Збірник наукових праць. Системи управління, навігації та зв’язку?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

Схема оформлення статейу фахові наукові видання

 УДК (кегль – 12 пт)

 ¬––   пустий рядок – 10 пт

 

 А.А. Іванов1, Б.Б. Петров2 (кегль – 12 пт)

 ¬––   пустий рядок – 8 пт

 

 1Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків
2Національна академія оборони України, Київ (кегль – 1
2 пт, накреслення – курсив)

 ¬––   пустий рядок – 12 пт

 

НАЗВА СТАТТІ (КЕГЛЬ – 12 ПТ; НАКРЕСЛЕННЯ – “НАПІВЖИРНЕ”, ПО ЦЕНТРУ)

 ¬––   пустий рядок – 12 пт

 
Анотація (мовою основного тексту статті, обсяг – не менше 500 знаків): кегль – 10 пт; накреслення – “курсив”, відступ першого рядка абзацу – 0,75 см; вирівнювання – за шириною).

 ¬––   пустий рядок – 9 пт

 

Ключові слова: декілька ключових слів мовою статті (кегль – 10 пт; накреслення – “курсив”, вирівнювання – за шириною).

 
 

 ¬––   пустий рядок – 12 пт

 
 


Вимоги до набору

 Формат аркуша: А4 (21×29,7 см).

Параметри сторінки (відступи від краю): зліва – 2,25 см; справа – 2,25 см; зверху – 2 см; знизу – 2,5 см.

       Шрифт статті Times New Roman; накреслення – пряме; кегль – 10 пт  міжрядковий інтервал (множник) – 1,1.

Текст статті розташовується у два стовпчики однакової ширини – 8 см, відстань між стовпчиками – 0,5 см; відступ першого рядка абзацу – 0,75 см; вирівнювання – за шириною.

Підзаголовок (кегль – 12 пт): накреслення – напівжирне; відступів немає; вирівнювання – центроване; зверху та знизу відокремлюється 6 пунктами.

Не використовуйте для форматування тексту пропуски, табуляцію тощо. Не встановлюйте ручне перенесення слів, не використовуйте колонтитули. Між значенням величини та одиницею її вимірювання ставте нерозривний пропуск (Ctrl + Shift + пропуск).

УВАГА! Остання сторінка статті заповнюється не менш, ніж на 3/4.

Набір формул: редактор формул Ms Equation.
Забороняється використовувати для набору формул графічні об'єкти, кадри й таблиці.

В меню “Размер® Определить” ввести такі розміри:

Обычный            – 10 пт;           Крупный индекс  – 8 пт;

Мелкий индекс  – 7 пт;             Крупный символ  – 14 пт;

Мелкий символ  - 10 пт.

Стиль формул – прямий, тобто в  меню  Стиль  ®  Определить”  поля “Формат символов” – пусті.

Табличний заголовок (9 кегль) – обов’язковий.

Рисунки обов’язково супроводжуються центрованими підрисунковими підписами (кегль – 9), бажано у рамці (приклад на рис. 1).

 

Рис. 1. Підпис рисунка

 

Не допускаються кольорові та фонові рисунки.

Допускається розташування великих рисунків, формул та таблиць в одну колонку (до 16,5 см).

 

Список літератури виділяється підзаголовком “Список літератури” та оформлюється (кегль – 9 пт, курсив) згідно з міждержавним стандартом ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

 

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

  1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  2. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word.
  3. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.