Sławomir Błaż, Sławomir Błaż, Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy, Польща