Uliasz, Małgorzata, Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy, Польща