Zima, Grzegorz, Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy, Польща