Jasiński, Bartłomiej, Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy,, Польща